פרטים על ההצגה
 
קונצרט קיץ חגיגי
תזמורת המושבות הישראלית  
 
בחסות קונסרבטוריון זכרון יעקב
 
תזמורת המושבות בניצוחו של עומר פרנקל
סופרן – ניבה אשד פרנקל 
הפתיחה ואריה מתוך הספר מסביליה,
שוברט-הסימפוניה הבלתי גמורה , פורה – פאוון
 
יום חמישי 25/7/19 בשעה 20:00 באולם בית ניר , זיכרון יעקב
 
כרטיסים 60 ₪
 
50 שח לפנסיונרים ותלמידים
 
בחירת מקומות
1 שורה 1 כיסא 1 - 60.00שורה 1 כיסא 2 - 60.00שורה 1 כיסא 3 - 60.00שורה 1 כיסא 4 - 60.00שורה 1 כיסא 5 - 60.00שורה 1 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 12 - 60.00שורה 1 כיסא 13 - 60.00שורה 1 כיסא 14 - 60.00שורה 1 כיסא 15 - 60.00שורה 1 כיסא 16 - 60.00
2 שורה 2 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 20 - מושב תפוס
3 שורה 3 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 24 - מושב תפוס
4 מושב תפוסשורה 4 כיסא 2 - 60.00שורה 4 כיסא 3 - 60.00שורה 4 כיסא 4 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 24 - 60.00שורה 4 כיסא 25 - 60.00שורה 4 כיסא 26 - 60.00שורה 4 כיסא 27 - 60.00
5 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 4 - 60.00שורה 5 כיסא 5 - 60.00שורה 5 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - 60.00שורה 5 כיסא 25 - 60.00שורה 5 כיסא 26 - 60.00שורה 5 כיסא 27 - 60.00שורה 5 כיסא 28 - 60.00שורה 5 כיסא 29 - 60.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 60.00שורה 6 כיסא 2 - 60.00שורה 6 כיסא 3 - 60.00שורה 6 כיסא 4 - 60.00שורה 6 כיסא 5 - 60.00שורה 6 כיסא 6 - 60.00שורה 6 כיסא 7 - 60.00שורה 6 כיסא 8 - 60.00שורה 6 כיסא 9 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 25 - 60.00שורה 6 כיסא 26 - 60.00שורה 6 כיסא 27 - 60.00שורה 6 כיסא 28 - 60.00שורה 6 כיסא 29 - 60.00מושב תפוסמושב תפוס
7 שורה 7 כיסא 1 - 60.00שורה 7 כיסא 2 - 60.00שורה 7 כיסא 3 - 60.00שורה 7 כיסא 4 - 60.00שורה 7 כיסא 5 - 60.00שורה 7 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - 60.00שורה 7 כיסא 26 - 60.00שורה 7 כיסא 27 - 60.00שורה 7 כיסא 28 - 60.00שורה 7 כיסא 29 - 60.00שורה 7 כיסא 30 - 60.00שורה 7 כיסא 31 - 60.00שורה 7 כיסא 32 - 60.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 60.00שורה 8 כיסא 2 - 60.00שורה 8 כיסא 3 - 60.00שורה 8 כיסא 4 - 60.00שורה 8 כיסא 5 - 60.00שורה 8 כיסא 6 - 60.00שורה 8 כיסא 7 - 60.00שורה 8 כיסא 8 - 60.00שורה 8 כיסא 9 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 24 - 60.00שורה 8 כיסא 25 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 29 - 60.00שורה 8 כיסא 30 - 60.00שורה 8 כיסא 31 - 60.00שורה 8 כיסא 32 - 60.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 60.00שורה 9 כיסא 2 - 60.00שורה 9 כיסא 3 - 60.00שורה 9 כיסא 4 - 60.00שורה 9 כיסא 5 - 60.00שורה 9 כיסא 6 - 60.00שורה 9 כיסא 7 - 60.00שורה 9 כיסא 8 - 60.00שורה 9 כיסא 9 - 60.00שורה 9 כיסא 10 - 60.00שורה 9 כיסא 11 - 60.00שורה 9 כיסא 12 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - 60.00שורה 9 כיסא 21 - 60.00שורה 9 כיסא 22 - 60.00שורה 9 כיסא 23 - 60.00שורה 9 כיסא 24 - 60.00שורה 9 כיסא 25 - 60.00שורה 9 כיסא 26 - 60.00שורה 9 כיסא 27 - 60.00שורה 9 כיסא 28 - 60.00שורה 9 כיסא 29 - 60.00שורה 9 כיסא 30 - 60.00שורה 9 כיסא 31 - 60.00מושב תפוס
10 שורה 10 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 31 - מושב תפוס
11 שורה 11 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 29 - מושב תפוס
12 שורה 12 כיסא 1 - 60.00שורה 12 כיסא 2 - 60.00שורה 12 כיסא 3 - 60.00שורה 12 כיסא 4 - 60.00שורה 12 כיסא 5 - 60.00שורה 12 כיסא 6 - 60.00שורה 12 כיסא 7 - 60.00שורה 12 כיסא 8 - 60.00שורה 12 כיסא 9 - 60.00שורה 12 כיסא 10 - 60.00שורה 12 כיסא 11 - 60.00שורה 12 כיסא 12 - 60.00שורה 12 כיסא 13 - 60.00שורה 12 כיסא 14 - 60.00שורה 12 כיסא 15 - 60.00שורה 12 כיסא 16 - 60.00שורה 12 כיסא 17 - 60.00שורה 12 כיסא 18 - 60.00שורה 12 כיסא 19 - 60.00שורה 12 כיסא 20 - 60.00שורה 12 כיסא 21 - 60.00שורה 12 כיסא 22 - 60.00שורה 12 כיסא 23 - 60.00שורה 12 כיסא 24 - 60.00שורה 12 כיסא 25 - 60.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 60.00שורה 13 כיסא 2 - 60.00שורה 13 כיסא 3 - 60.00שורה 13 כיסא 4 - 60.00שורה 13 כיסא 5 - 60.00שורה 13 כיסא 6 - 60.00שורה 13 כיסא 7 - 60.00שורה 13 כיסא 8 - 60.00שורה 13 כיסא 9 - 60.00שורה 13 כיסא 10 - 60.00שורה 13 כיסא 11 - 60.00שורה 13 כיסא 12 - 60.00שורה 13 כיסא 13 - 60.00שורה 13 כיסא 14 - 60.00שורה 13 כיסא 15 - 60.00שורה 13 כיסא 16 - 60.00שורה 13 כיסא 17 - 60.00שורה 13 כיסא 18 - 60.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
  שם פרטי: שם משפחה:
  טלפון: - דוא"ל:
   
   הנחה לפנסיונרים ותלמידים בהצגת תעודה מזהה 
 
 
פרטי תשלום
   
      מספר כרטיס אשראי
      תוקף כרטיס אשראי /
      CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
      ת.ז של בעל הכרטיס