פרטים על ההצגה
 סינדרלה

יום: ג' , תאריך: 04.04.17 , שעה: 17:30
מכירה מוקדמת 65 ₪ , בערב המופע 75 ₪
בחירת מקומות
 
1 שורה 1 כיסא 1 - 65.00 שורה 1 כיסא 2 - 65.00 שורה 1 כיסא 3 - 65.00 שורה 1 כיסא 4 - 65.00 שורה 1 כיסא 5 - 65.00 שורה 1 כיסא 6 - 65.00 שורה 1 כיסא 7 - 65.00 שורה 1 כיסא 8 - 65.00 שורה 1 כיסא 9 - 65.00 שורה 1 כיסא 10 - 65.00 שורה 1 כיסא 11 - 65.00 שורה 1 כיסא 12 - 65.00 שורה 1 כיסא 13 - 65.00 שורה 1 כיסא 14 - 65.00 שורה 1 כיסא 15 - 65.00 שורה 1 כיסא 16 - 65.00 שורה 1 כיסא 17 - 65.00 שורה 1 כיסא 18 - 65.00 שורה 1 כיסא 19 - 65.00 שורה 1 כיסא 20 - 65.00 שורה 1 כיסא 21 - 65.00 שורה 1 כיסא 22 - 65.00 שורה 1 כיסא 23 - 65.00 שורה 1 כיסא 24 - 65.00 שורה 1 כיסא 25 - 65.00 שורה 1 כיסא 26 - 65.00 שורה 1 כיסא 27 - 65.00 שורה 1 כיסא 28 - 65.00 שורה 1 כיסא 29 - 65.00 שורה 1 כיסא 30 - 65.00 שורה 1 כיסא 31 - 65.00 שורה 1 כיסא 32 - 65.00 שורה 1 כיסא 33 - 65.00 שורה 1 כיסא 34 - 65.00
2 שורה 2 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 2 כיסא 37 - מושב תפוס
3 שורה 3 כיסא 1 - 65.00 שורה 3 כיסא 2 - 65.00 שורה 3 כיסא 3 - 65.00 שורה 3 כיסא 4 - 65.00 שורה 3 כיסא 5 - 65.00 שורה 3 כיסא 6 - 65.00 שורה 3 כיסא 7 - 65.00 שורה 3 כיסא 8 - 65.00 שורה 3 כיסא 9 - 65.00 שורה 3 כיסא 10 - 65.00 שורה 3 כיסא 11 - 65.00 מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 3 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 3 כיסא 25 - מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 3 כיסא 32 - 65.00 שורה 3 כיסא 33 - 65.00 שורה 3 כיסא 34 - 65.00 שורה 3 כיסא 35 - 65.00 שורה 3 כיסא 36 - 65.00 שורה 3 כיסא 37 - 65.00 שורה 3 כיסא 38 - 65.00 שורה 3 כיסא 39 - 65.00 שורה 3 כיסא 40 - 65.00 שורה 3 כיסא 41 - 65.00 שורה 3 כיסא 42 - 65.00
4 שורה 4 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 39 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 40 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 41 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 42 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 43 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 44 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 45 - מושב תפוס שורה 4 כיסא 46 - מושב תפוס
5 שורה 5 כיסא 1 - 65.00 שורה 5 כיסא 2 - 65.00 שורה 5 כיסא 3 - 65.00 שורה 5 כיסא 4 - 65.00 שורה 5 כיסא 5 - 65.00 שורה 5 כיסא 6 - 65.00 שורה 5 כיסא 7 - 65.00 שורה 5 כיסא 8 - 65.00 שורה 5 כיסא 9 - 65.00 שורה 5 כיסא 10 - 65.00 שורה 5 כיסא 11 - 65.00 מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 5 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 5 כיסא 18 - מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 5 כיסא 37 - 65.00 שורה 5 כיסא 38 - 65.00 שורה 5 כיסא 39 - 65.00 שורה 5 כיסא 40 - 65.00 שורה 5 כיסא 41 - 65.00 שורה 5 כיסא 42 - 65.00 שורה 5 כיסא 43 - 65.00 שורה 5 כיסא 44 - 65.00 שורה 5 כיסא 45 - 65.00 שורה 5 כיסא 46 - 65.00 שורה 5 כיסא 47 - 65.00 שורה 5 כיסא 48 - 65.00 שורה 5 כיסא 49 - 65.00 שורה 5 כיסא 50 - 65.00 שורה 5 כיסא 51 - 65.00 שורה 5 כיסא 52 - 65.00
6 שורה 6 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 39 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 40 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 41 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 42 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 43 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 44 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 45 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 46 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 47 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 48 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 49 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 50 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 51 - מושב תפוס שורה 6 כיסא 52 - מושב תפוס
7 שורה 7 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 39 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 40 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 41 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 42 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 43 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 44 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 45 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 46 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 47 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 48 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 49 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 50 - מושב תפוס שורה 7 כיסא 51 - מושב תפוס
8 שורה 8 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 39 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 40 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 41 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 42 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 43 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 44 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 45 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 46 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 47 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 48 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 49 - מושב תפוס שורה 8 כיסא 50 - מושב תפוס
9 שורה 9 כיסא 1 - 65.00 שורה 9 כיסא 2 - 65.00 שורה 9 כיסא 3 - 65.00 שורה 9 כיסא 4 - 65.00 שורה 9 כיסא 5 - 65.00 שורה 9 כיסא 6 - 65.00 שורה 9 כיסא 7 - 65.00 מושב תפוס מושב תפוס שורה 9 כיסא 10 - 65.00 שורה 9 כיסא 11 - 65.00 שורה 9 כיסא 12 - 65.00 שורה 9 כיסא 13 - 65.00 שורה 9 כיסא 14 - 65.00 שורה 9 כיסא 15 - 65.00 שורה 9 כיסא 16 - 65.00 שורה 9 כיסא 17 - 65.00 שורה 9 כיסא 18 - 65.00 שורה 9 כיסא 19 - 65.00 שורה 9 כיסא 20 - 65.00 שורה 9 כיסא 21 - 65.00 מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 9 כיסא 27 - 65.00 שורה 9 כיסא 28 - 65.00 שורה 9 כיסא 29 - 65.00 שורה 9 כיסא 30 - 65.00 שורה 9 כיסא 31 - 65.00 שורה 9 כיסא 32 - 65.00 שורה 9 כיסא 33 - 65.00 שורה 9 כיסא 34 - 65.00 שורה 9 כיסא 35 - 65.00 שורה 9 כיסא 36 - 65.00 מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס מושב תפוס שורה 9 כיסא 42 - 65.00 שורה 9 כיסא 43 - 65.00 שורה 9 כיסא 44 - 65.00 שורה 9 כיסא 45 - 65.00 שורה 9 כיסא 46 - 65.00 שורה 9 כיסא 47 - 65.00 שורה 9 כיסא 48 - 65.00
10 שורה 10 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 39 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 40 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 41 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 42 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 43 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 44 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 45 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 46 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 47 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 48 - מושב תפוס שורה 10 כיסא 49 - מושב תפוס
11 שורה 11 כיסא 1 - 65.00 שורה 11 כיסא 2 - 65.00 שורה 11 כיסא 3 - 65.00 שורה 11 כיסא 4 - 65.00 שורה 11 כיסא 5 - 65.00 שורה 11 כיסא 6 - 65.00 שורה 11 כיסא 7 - 65.00 שורה 11 כיסא 8 - 65.00 שורה 11 כיסא 9 - 65.00 שורה 11 כיסא 10 - 65.00 שורה 11 כיסא 11 - 65.00 שורה 11 כיסא 12 - 65.00 שורה 11 כיסא 13 - 65.00 שורה 11 כיסא 14 - 65.00 שורה 11 כיסא 15 - 65.00 שורה 11 כיסא 16 - 65.00 שורה 11 כיסא 17 - 65.00 שורה 11 כיסא 18 - 65.00 שורה 11 כיסא 19 - 65.00 שורה 11 כיסא 20 - 65.00 שורה 11 כיסא 21 - 65.00 שורה 11 כיסא 22 - 65.00 שורה 11 כיסא 23 - 65.00 שורה 11 כיסא 24 - 65.00 שורה 11 כיסא 25 - 65.00 שורה 11 כיסא 26 - 65.00 שורה 11 כיסא 27 - 65.00 שורה 11 כיסא 28 - 65.00 שורה 11 כיסא 29 - 65.00 שורה 11 כיסא 30 - 65.00 שורה 11 כיסא 31 - 65.00 שורה 11 כיסא 32 - 65.00 שורה 11 כיסא 33 - 65.00 שורה 11 כיסא 34 - 65.00 שורה 11 כיסא 35 - 65.00 שורה 11 כיסא 36 - 65.00 שורה 11 כיסא 37 - 65.00 שורה 11 כיסא 38 - 65.00 שורה 11 כיסא 39 - 65.00 שורה 11 כיסא 40 - 65.00 שורה 11 כיסא 41 - 65.00 שורה 11 כיסא 42 - 65.00 שורה 11 כיסא 43 - 65.00 שורה 11 כיסא 44 - 65.00 שורה 11 כיסא 45 - 65.00 שורה 11 כיסא 46 - 65.00 שורה 11 כיסא 47 - 65.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 31 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 32 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 33 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 34 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 35 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 36 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 37 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 38 - מושב תפוס שורה 12 כיסא 39 - מושב תפוס
13 שורה 13 כיסא 1 - 65.00 שורה 13 כיסא 2 - 65.00 שורה 13 כיסא 3 - 65.00 שורה 13 כיסא 4 - 65.00 שורה 13 כיסא 5 - 65.00 שורה 13 כיסא 6 - 65.00 שורה 13 כיסא 7 - 65.00 שורה 13 כיסא 8 - 65.00 שורה 13 כיסא 9 - 65.00 שורה 13 כיסא 10 - 65.00 שורה 13 כיסא 11 - 65.00 שורה 13 כיסא 12 - 65.00 שורה 13 כיסא 13 - 65.00 שורה 13 כיסא 14 - 65.00 שורה 13 כיסא 15 - 65.00 שורה 13 כיסא 16 - 65.00 שורה 13 כיסא 17 - 65.00 שורה 13 כיסא 18 - 65.00 שורה 13 כיסא 19 - 65.00 שורה 13 כיסא 20 - 65.00 שורה 13 כיסא 21 - 65.00 שורה 13 כיסא 22 - 65.00 שורה 13 כיסא 23 - 65.00 שורה 13 כיסא 24 - 65.00 שורה 13 כיסא 25 - 65.00 שורה 13 כיסא 26 - 65.00 שורה 13 כיסא 27 - 65.00 שורה 13 כיסא 28 - 65.00 שורה 13 כיסא 29 - 65.00 שורה 13 כיסא 30 - 65.00 שורה 13 כיסא 31 - 65.00 שורה 13 כיסא 32 - 65.00 שורה 13 כיסא 33 - 65.00 שורה 13 כיסא 34 - 65.00 שורה 13 כיסא 35 - 65.00
14 שורה 14 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 13 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 14 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 15 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 16 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 17 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 18 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 19 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 20 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 21 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 22 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 23 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 24 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 25 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 26 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 27 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 28 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 29 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 30 - מושב תפוס שורה 14 כיסא 31 - מושב תפוס
15 שורה 15 כיסא 1 - 65.00 שורה 15 כיסא 2 - 65.00 שורה 15 כיסא 3 - 65.00 שורה 15 כיסא 4 - 65.00 שורה 15 כיסא 5 - 65.00 שורה 15 כיסא 6 - 65.00 שורה 15 כיסא 7 - 65.00 שורה 15 כיסא 8 - 65.00 שורה 15 כיסא 9 - 65.00 שורה 15 כיסא 10 - 65.00 שורה 15 כיסא 11 - 65.00 שורה 15 כיסא 12 - 65.00 שורה 15 כיסא 13 - 65.00 שורה 15 כיסא 14 - 65.00 שורה 15 כיסא 15 - 65.00 שורה 15 כיסא 16 - 65.00 שורה 15 כיסא 17 - 65.00 שורה 15 כיסא 18 - 65.00
16 שורה 16 כיסא 1 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 2 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 3 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 4 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 5 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 6 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 7 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 8 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 9 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 10 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 11 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 12 - מושב תפוס שורה 16 כיסא 13 - מושב תפוס
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
 
 שם פרטי                    שם משפחה   
 
 טלפון 
-         דואר אלקטרוני 
 
פרטי תשלום
 
מספר תשלומים
מספר כרטיס אשראי
תאריך תפוגה
3-4 ספרות אחרונות בגב הכרטיס