בקשה להנחה בגין נזילה ברשת המים המשותפת - חברת הגיחון

 לוגו חברת הגיחון קישור לאתר

בטופס זה ניתן לדווח על חריגה בצריכת המים הנובעת כתוצאה מנזילה בצנרת.
יש לצרף אישור משרברב (חשבונית) לגבי תיקון הנזילה
 מספר חשבון חוזה
 
 מספר  לקוח
 
 שם פרטי
 
 שם  משפחה
 
 מספר  טלפון
  -
 מספר  טלפון  נוסף
  -
 כתובת  דוא"ל
           
 כתובת יחידת הדיור
 רחוב  

מספר   

ישוב     
 תיאור המקרה
 
 אסמכתא משרברב
 
   אני מצהיר/ה בזאת בשם כל הצרכנים הצורכים ממד המים הראשי, כי היתה נזילה ברשת המשותפת וכי הצריכה החורגת נובעת בגין נזילה זו. אני מצהיר/ה כי הנזילה תוקנה ובשל כך אבקש לקבל הנחה בגין נזילה בעבור הצריכה החריגה בחשבונות כל הצרכנים.
אני מצהיר/ה שהיני המוסמך/ת לפעול בשם נציגות הבית המשותף, שכתובתו: