היכל התרבות מטה יהודה

פרטי האירוע

 
"המשתמט" צוותא הפקות

בתאריך 14.05.2020 ביום ה' בשעה 20:30

מחיר כרטיס במכירה מוקדמת 85 ₪

מחיר כרטיס בערב המופע 95 ₪

כרטיסים ניתן לרכוש במשרדי האתר בטלפון 02-9908105/642


בחירת מקומות 

 
 
במה 
1 שורה 1 כיסא 1 - 85.00שורה 1 כיסא 2 - 85.00שורה 1 כיסא 3 - 85.00שורה 1 כיסא 4 - 85.00שורה 1 כיסא 5 - 85.00שורה 1 כיסא 6 - 85.00שורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 29 - 85.00שורה 1 כיסא 30 - 85.00שורה 1 כיסא 31 - 85.00שורה 1 כיסא 32 - 85.00שורה 1 כיסא 33 - 85.00שורה 1 כיסא 34 - 85.00
2 שורה 2 כיסא 1 - 85.00שורה 2 כיסא 2 - 85.00שורה 2 כיסא 3 - 85.00שורה 2 כיסא 4 - 85.00שורה 2 כיסא 5 - 85.00שורה 2 כיסא 6 - 85.00שורה 2 כיסא 7 - 85.00שורה 2 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 31 - 85.00שורה 2 כיסא 32 - 85.00שורה 2 כיסא 33 - 85.00שורה 2 כיסא 34 - 85.00שורה 2 כיסא 35 - 85.00שורה 2 כיסא 36 - 85.00שורה 2 כיסא 37 - 85.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 85.00שורה 3 כיסא 2 - 85.00שורה 3 כיסא 3 - 85.00שורה 3 כיסא 4 - 85.00שורה 3 כיסא 5 - 85.00שורה 3 כיסא 6 - 85.00שורה 3 כיסא 7 - 85.00שורה 3 כיסא 8 - 85.00שורה 3 כיסא 9 - 85.00שורה 3 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 35 - 85.00שורה 3 כיסא 36 - 85.00שורה 3 כיסא 37 - 85.00שורה 3 כיסא 38 - 85.00שורה 3 כיסא 39 - 85.00שורה 3 כיסא 40 - 85.00שורה 3 כיסא 41 - 85.00שורה 3 כיסא 42 - 85.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 85.00שורה 4 כיסא 2 - 85.00שורה 4 כיסא 3 - 85.00שורה 4 כיסא 4 - 85.00שורה 4 כיסא 5 - 85.00שורה 4 כיסא 6 - 85.00שורה 4 כיסא 7 - 85.00שורה 4 כיסא 8 - 85.00שורה 4 כיסא 9 - 85.00שורה 4 כיסא 10 - 85.00שורה 4 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 37 - 85.00שורה 4 כיסא 38 - 85.00שורה 4 כיסא 39 - 85.00שורה 4 כיסא 40 - 85.00שורה 4 כיסא 41 - 85.00שורה 4 כיסא 42 - 85.00שורה 4 כיסא 43 - 85.00שורה 4 כיסא 44 - 85.00שורה 4 כיסא 45 - 85.00שורה 4 כיסא 46 - 85.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 85.00שורה 5 כיסא 2 - 85.00שורה 5 כיסא 3 - 85.00שורה 5 כיסא 4 - 85.00שורה 5 כיסא 5 - 85.00שורה 5 כיסא 6 - 85.00שורה 5 כיסא 7 - 85.00שורה 5 כיסא 8 - 85.00שורה 5 כיסא 9 - 85.00שורה 5 כיסא 10 - 85.00שורה 5 כיסא 11 - 85.00שורה 5 כיסא 12 - 85.00שורה 5 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 41 - 85.00שורה 5 כיסא 42 - 85.00שורה 5 כיסא 43 - 85.00שורה 5 כיסא 44 - 85.00שורה 5 כיסא 45 - 85.00שורה 5 כיסא 46 - 85.00שורה 5 כיסא 47 - 85.00שורה 5 כיסא 48 - 85.00שורה 5 כיסא 49 - 85.00שורה 5 כיסא 50 - 85.00שורה 5 כיסא 51 - 85.00שורה 5 כיסא 52 - 85.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 85.00שורה 6 כיסא 2 - 85.00שורה 6 כיסא 3 - 85.00שורה 6 כיסא 4 - 85.00שורה 6 כיסא 5 - 85.00שורה 6 כיסא 6 - 85.00שורה 6 כיסא 7 - 85.00שורה 6 כיסא 8 - 85.00שורה 6 כיסא 9 - 85.00שורה 6 כיסא 10 - 85.00שורה 6 כיסא 11 - 85.00שורה 6 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 42 - 85.00שורה 6 כיסא 43 - 85.00שורה 6 כיסא 44 - 85.00שורה 6 כיסא 45 - 85.00שורה 6 כיסא 46 - 85.00שורה 6 כיסא 47 - 85.00שורה 6 כיסא 48 - 85.00שורה 6 כיסא 49 - 85.00שורה 6 כיסא 50 - 85.00שורה 6 כיסא 51 - 85.00שורה 6 כיסא 52 - 85.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 85.00שורה 7 כיסא 2 - 85.00שורה 7 כיסא 3 - 85.00שורה 7 כיסא 4 - 85.00שורה 7 כיסא 5 - 85.00שורה 7 כיסא 6 - 85.00שורה 7 כיסא 7 - 85.00שורה 7 כיסא 8 - 85.00שורה 7 כיסא 9 - 85.00שורה 7 כיסא 10 - 85.00שורה 7 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 42 - 85.00שורה 7 כיסא 43 - 85.00שורה 7 כיסא 44 - 85.00שורה 7 כיסא 45 - 85.00שורה 7 כיסא 46 - 85.00שורה 7 כיסא 47 - 85.00שורה 7 כיסא 48 - 85.00שורה 7 כיסא 49 - 85.00שורה 7 כיסא 50 - 85.00שורה 7 כיסא 51 - 85.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 85.00שורה 8 כיסא 2 - 85.00שורה 8 כיסא 3 - 85.00שורה 8 כיסא 4 - 85.00שורה 8 כיסא 5 - 85.00שורה 8 כיסא 6 - 85.00שורה 8 כיסא 7 - 85.00שורה 8 כיסא 8 - 85.00שורה 8 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 42 - 85.00שורה 8 כיסא 43 - 85.00שורה 8 כיסא 44 - 85.00שורה 8 כיסא 45 - 85.00שורה 8 כיסא 46 - 85.00שורה 8 כיסא 47 - 85.00שורה 8 כיסא 48 - 85.00שורה 8 כיסא 49 - 85.00שורה 8 כיסא 50 - 85.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 85.00שורה 9 כיסא 2 - 85.00שורה 9 כיסא 3 - 85.00שורה 9 כיסא 4 - 85.00שורה 9 כיסא 5 - 85.00שורה 9 כיסא 6 - 85.00שורה 9 כיסא 7 - 85.00שורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 25 - 85.00שורה 9 כיסא 26 - 85.00שורה 9 כיסא 27 - 85.00שורה 9 כיסא 28 - 85.00שורה 9 כיסא 29 - 85.00שורה 9 כיסא 30 - 85.00שורה 9 כיסא 31 - 85.00שורה 9 כיסא 32 - 85.00שורה 9 כיסא 33 - 85.00שורה 9 כיסא 34 - 85.00שורה 9 כיסא 35 - 85.00שורה 9 כיסא 36 - 85.00שורה 9 כיסא 37 - 85.00שורה 9 כיסא 38 - 85.00שורה 9 כיסא 39 - 85.00שורה 9 כיסא 40 - 85.00שורה 9 כיסא 41 - 85.00שורה 9 כיסא 42 - 85.00שורה 9 כיסא 43 - 85.00שורה 9 כיסא 44 - 85.00שורה 9 כיסא 45 - 85.00שורה 9 כיסא 46 - 85.00שורה 9 כיסא 47 - 85.00שורה 9 כיסא 48 - 85.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 85.00שורה 10 כיסא 2 - 85.00שורה 10 כיסא 3 - 85.00שורה 10 כיסא 4 - 85.00שורה 10 כיסא 5 - 85.00שורה 10 כיסא 6 - 85.00שורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 27 - 85.00שורה 10 כיסא 28 - 85.00שורה 10 כיסא 29 - 85.00שורה 10 כיסא 30 - 85.00שורה 10 כיסא 31 - 85.00שורה 10 כיסא 32 - 85.00שורה 10 כיסא 33 - 85.00שורה 10 כיסא 34 - 85.00שורה 10 כיסא 35 - 85.00שורה 10 כיסא 36 - 85.00שורה 10 כיסא 37 - 85.00שורה 10 כיסא 38 - 85.00שורה 10 כיסא 39 - 85.00שורה 10 כיסא 40 - 85.00שורה 10 כיסא 41 - 85.00שורה 10 כיסא 42 - 85.00שורה 10 כיסא 43 - 85.00שורה 10 כיסא 44 - 85.00שורה 10 כיסא 45 - 85.00שורה 10 כיסא 46 - 85.00שורה 10 כיסא 47 - 85.00שורה 10 כיסא 48 - 85.00שורה 10 כיסא 49 - 85.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 85.00שורה 11 כיסא 2 - 85.00שורה 11 כיסא 3 - 85.00שורה 11 כיסא 4 - 85.00שורה 11 כיסא 5 - 85.00שורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 24 - 85.00שורה 11 כיסא 25 - 85.00שורה 11 כיסא 26 - 85.00שורה 11 כיסא 27 - 85.00שורה 11 כיסא 28 - 85.00שורה 11 כיסא 29 - 85.00שורה 11 כיסא 30 - 85.00שורה 11 כיסא 31 - 85.00שורה 11 כיסא 32 - 85.00שורה 11 כיסא 33 - 85.00שורה 11 כיסא 34 - 85.00שורה 11 כיסא 35 - 85.00שורה 11 כיסא 36 - 85.00שורה 11 כיסא 37 - 85.00שורה 11 כיסא 38 - 85.00שורה 11 כיסא 39 - 85.00שורה 11 כיסא 40 - 85.00שורה 11 כיסא 41 - 85.00שורה 11 כיסא 42 - 85.00שורה 11 כיסא 43 - 85.00שורה 11 כיסא 44 - 85.00שורה 11 כיסא 45 - 85.00שורה 11 כיסא 46 - 85.00שורה 11 כיסא 47 - 85.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 21 - 85.00שורה 12 כיסא 22 - 85.00שורה 12 כיסא 23 - 85.00שורה 12 כיסא 24 - 85.00שורה 12 כיסא 25 - 85.00שורה 12 כיסא 26 - 85.00שורה 12 כיסא 27 - 85.00שורה 12 כיסא 28 - 85.00שורה 12 כיסא 29 - 85.00שורה 12 כיסא 30 - 85.00שורה 12 כיסא 31 - 85.00שורה 12 כיסא 32 - 85.00שורה 12 כיסא 33 - 85.00שורה 12 כיסא 34 - 85.00שורה 12 כיסא 35 - 85.00שורה 12 כיסא 36 - 85.00שורה 12 כיסא 37 - 85.00שורה 12 כיסא 38 - 85.00שורה 12 כיסא 39 - 85.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 85.00שורה 13 כיסא 2 - 85.00שורה 13 כיסא 3 - 85.00שורה 13 כיסא 4 - 85.00שורה 13 כיסא 5 - 85.00שורה 13 כיסא 6 - 85.00שורה 13 כיסא 7 - 85.00שורה 13 כיסא 8 - 85.00שורה 13 כיסא 9 - 85.00שורה 13 כיסא 10 - 85.00שורה 13 כיסא 11 - 85.00שורה 13 כיסא 12 - 85.00שורה 13 כיסא 13 - 85.00שורה 13 כיסא 14 - 85.00שורה 13 כיסא 15 - 85.00שורה 13 כיסא 16 - 85.00שורה 13 כיסא 17 - 85.00שורה 13 כיסא 18 - 85.00שורה 13 כיסא 19 - 85.00שורה 13 כיסא 20 - 85.00שורה 13 כיסא 21 - 85.00שורה 13 כיסא 22 - 85.00שורה 13 כיסא 23 - 85.00שורה 13 כיסא 24 - 85.00שורה 13 כיסא 25 - 85.00שורה 13 כיסא 26 - 85.00שורה 13 כיסא 27 - 85.00שורה 13 כיסא 28 - 85.00שורה 13 כיסא 29 - 85.00שורה 13 כיסא 30 - 85.00שורה 13 כיסא 31 - 85.00שורה 13 כיסא 32 - 85.00שורה 13 כיסא 33 - 85.00שורה 13 כיסא 34 - 85.00שורה 13 כיסא 35 - 85.00
14 שורה 14 כיסא 1 - 85.00שורה 14 כיסא 2 - 85.00שורה 14 כיסא 3 - 85.00שורה 14 כיסא 4 - 85.00שורה 14 כיסא 5 - 85.00שורה 14 כיסא 6 - 85.00שורה 14 כיסא 7 - 85.00שורה 14 כיסא 8 - 85.00שורה 14 כיסא 9 - 85.00שורה 14 כיסא 10 - 85.00שורה 14 כיסא 11 - 85.00שורה 14 כיסא 12 - 85.00שורה 14 כיסא 13 - 85.00שורה 14 כיסא 14 - 85.00שורה 14 כיסא 15 - 85.00שורה 14 כיסא 16 - 85.00שורה 14 כיסא 17 - 85.00שורה 14 כיסא 18 - 85.00שורה 14 כיסא 19 - 85.00שורה 14 כיסא 20 - 85.00שורה 14 כיסא 21 - 85.00שורה 14 כיסא 22 - 85.00שורה 14 כיסא 23 - 85.00שורה 14 כיסא 24 - 85.00שורה 14 כיסא 25 - 85.00שורה 14 כיסא 26 - 85.00שורה 14 כיסא 27 - 85.00שורה 14 כיסא 28 - 85.00שורה 14 כיסא 29 - 85.00שורה 14 כיסא 30 - 85.00שורה 14 כיסא 31 - 85.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 85.00שורה 15 כיסא 2 - 85.00שורה 15 כיסא 3 - 85.00שורה 15 כיסא 4 - 85.00שורה 15 כיסא 5 - 85.00שורה 15 כיסא 6 - 85.00שורה 15 כיסא 7 - 85.00שורה 15 כיסא 8 - 85.00שורה 15 כיסא 9 - 85.00שורה 15 כיסא 10 - 85.00שורה 15 כיסא 11 - 85.00שורה 15 כיסא 12 - 85.00שורה 15 כיסא 13 - 85.00שורה 15 כיסא 14 - 85.00שורה 15 כיסא 15 - 85.00שורה 15 כיסא 16 - 85.00שורה 15 כיסא 17 - 85.00שורה 15 כיסא 18 - 85.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 85.00שורה 16 כיסא 2 - 85.00שורה 16 כיסא 3 - 85.00שורה 16 כיסא 4 - 85.00שורה 16 כיסא 5 - 85.00שורה 16 כיסא 6 - 85.00שורה 16 כיסא 7 - 85.00שורה 16 כיסא 8 - 85.00שורה 16 כיסא 9 - 85.00שורה 16 כיסא 10 - 85.00שורה 16 כיסא 11 - 85.00שורה 16 כיסא 12 - 85.00שורה 16 כיסא 13 - 85.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

 

פרטי המזמין/ה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
-
דואר אלקטרוני

פרטי תשלום

מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי
/
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס