לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

 
פרטים על ההצגה
 
"מכתב מלונדון" (A Letter from London)
 
סרט תיעודי – היסטורי חדש
 
במאי: דאג דאלגליש / תסריט: מלווין ליפיץ'
 
הפקה: חנה דרורי קשי
 
הסרט בנוכחות הבמאי והמפיקה אשר יענו לשאלות הקהל.
במקביל לקשר שניהלו הבריטים עם דר' ויצמן הם ניהלו קשר מדיני גם עם אהרן אהרנסון, מנהיג מחתרת ניל"י. הבריטים ראו בניל"י גורם בעל חשיבות מדינית ולא רק מודיעינית והקפידו לשתף את שמואל ואהרן אהרנסון במהלכים המדיניים להשגת הצהרת בלפור.
סרט תיעודי המתאר, חוקר וחושף את תפקידה המרכזי של בריטניה בתקומתה של מדינת ישראל, מתחילת המאה ה-20 דרך הצהרת בלפור ועד לסיום המנדט. מוצגות בו הסיבות שבזכותן הביעה בריטניה את כוונותיה לקדם את הציונות והבטיחה "בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל".
 
יום חמישי, ו' בניסן, תשע"ט, 11.4.2019, בשעה 19:00 בבית ניר שרייבמן
 
מחיר כרטיס: 20 ₪
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית אהרנסון מוזיאון ניל"י. nili@nili-museum.org.il
 
בחירת מקומות
1 שורה 1 כיסא 1 - 20.00שורה 1 כיסא 2 - 20.00שורה 1 כיסא 3 - 20.00שורה 1 כיסא 4 - 20.00שורה 1 כיסא 5 - 20.00שורה 1 כיסא 6 - 20.00שורה 1 כיסא 7 - 20.00שורה 1 כיסא 8 - 20.00שורה 1 כיסא 9 - 20.00שורה 1 כיסא 10 - 20.00שורה 1 כיסא 11 - 20.00שורה 1 כיסא 12 - 20.00שורה 1 כיסא 13 - 20.00שורה 1 כיסא 14 - 20.00שורה 1 כיסא 15 - 20.00שורה 1 כיסא 16 - 20.00
2 שורה 2 כיסא 1 - 20.00שורה 2 כיסא 2 - 20.00שורה 2 כיסא 3 - 20.00שורה 2 כיסא 4 - 20.00שורה 2 כיסא 5 - 20.00שורה 2 כיסא 6 - 20.00שורה 2 כיסא 7 - 20.00שורה 2 כיסא 8 - 20.00שורה 2 כיסא 9 - 20.00שורה 2 כיסא 10 - 20.00שורה 2 כיסא 11 - 20.00שורה 2 כיסא 12 - 20.00שורה 2 כיסא 13 - 20.00שורה 2 כיסא 14 - 20.00שורה 2 כיסא 15 - 20.00שורה 2 כיסא 16 - 20.00שורה 2 כיסא 17 - 20.00שורה 2 כיסא 18 - 20.00שורה 2 כיסא 19 - 20.00שורה 2 כיסא 20 - 20.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 20.00שורה 3 כיסא 2 - 20.00שורה 3 כיסא 3 - 20.00שורה 3 כיסא 4 - 20.00שורה 3 כיסא 5 - 20.00שורה 3 כיסא 6 - 20.00שורה 3 כיסא 7 - 20.00שורה 3 כיסא 8 - 20.00שורה 3 כיסא 9 - 20.00שורה 3 כיסא 10 - 20.00שורה 3 כיסא 11 - 20.00שורה 3 כיסא 12 - 20.00שורה 3 כיסא 13 - 20.00שורה 3 כיסא 14 - 20.00שורה 3 כיסא 15 - 20.00שורה 3 כיסא 16 - 20.00שורה 3 כיסא 17 - 20.00שורה 3 כיסא 18 - 20.00שורה 3 כיסא 19 - 20.00שורה 3 כיסא 20 - 20.00שורה 3 כיסא 21 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
4 שורה 4 כיסא 1 - 20.00שורה 4 כיסא 2 - 20.00שורה 4 כיסא 3 - 20.00שורה 4 כיסא 4 - 20.00שורה 4 כיסא 5 - 20.00שורה 4 כיסא 6 - 20.00שורה 4 כיסא 7 - 20.00שורה 4 כיסא 8 - 20.00שורה 4 כיסא 9 - 20.00שורה 4 כיסא 10 - 20.00שורה 4 כיסא 11 - 20.00שורה 4 כיסא 12 - 20.00שורה 4 כיסא 13 - 20.00שורה 4 כיסא 14 - 20.00שורה 4 כיסא 15 - 20.00שורה 4 כיסא 16 - 20.00שורה 4 כיסא 17 - 20.00שורה 4 כיסא 18 - 20.00שורה 4 כיסא 19 - 20.00שורה 4 כיסא 20 - 20.00שורה 4 כיסא 21 - 20.00שורה 4 כיסא 22 - 20.00שורה 4 כיסא 23 - 20.00שורה 4 כיסא 24 - 20.00שורה 4 כיסא 25 - 20.00שורה 4 כיסא 26 - 20.00שורה 4 כיסא 27 - 20.00
5 מושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 3 - 20.00שורה 5 כיסא 4 - 20.00שורה 5 כיסא 5 - 20.00שורה 5 כיסא 6 - 20.00שורה 5 כיסא 7 - 20.00שורה 5 כיסא 8 - 20.00שורה 5 כיסא 9 - 20.00שורה 5 כיסא 10 - 20.00שורה 5 כיסא 11 - 20.00שורה 5 כיסא 12 - 20.00שורה 5 כיסא 13 - 20.00שורה 5 כיסא 14 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 17 - 20.00שורה 5 כיסא 18 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 21 - 20.00שורה 5 כיסא 22 - 20.00שורה 5 כיסא 23 - 20.00שורה 5 כיסא 24 - 20.00שורה 5 כיסא 25 - 20.00שורה 5 כיסא 26 - 20.00שורה 5 כיסא 27 - 20.00שורה 5 כיסא 28 - 20.00שורה 5 כיסא 29 - 20.00
6 מושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 3 - 20.00שורה 6 כיסא 4 - 20.00שורה 6 כיסא 5 - 20.00שורה 6 כיסא 6 - 20.00שורה 6 כיסא 7 - 20.00שורה 6 כיסא 8 - 20.00שורה 6 כיסא 9 - 20.00שורה 6 כיסא 10 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 14 - 20.00שורה 6 כיסא 15 - 20.00שורה 6 כיסא 16 - 20.00שורה 6 כיסא 17 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 20 - 20.00שורה 6 כיסא 21 - 20.00שורה 6 כיסא 22 - 20.00שורה 6 כיסא 23 - 20.00שורה 6 כיסא 24 - 20.00שורה 6 כיסא 25 - 20.00שורה 6 כיסא 26 - 20.00שורה 6 כיסא 27 - 20.00שורה 6 כיסא 28 - 20.00שורה 6 כיסא 29 - 20.00שורה 6 כיסא 30 - 20.00שורה 6 כיסא 31 - 20.00
7 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 5 - 20.00שורה 7 כיסא 6 - 20.00שורה 7 כיסא 7 - 20.00שורה 7 כיסא 8 - 20.00שורה 7 כיסא 9 - 20.00שורה 7 כיסא 10 - 20.00שורה 7 כיסא 11 - 20.00שורה 7 כיסא 12 - 20.00שורה 7 כיסא 13 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 20 - 20.00שורה 7 כיסא 21 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - 20.00שורה 7 כיסא 26 - 20.00שורה 7 כיסא 27 - 20.00שורה 7 כיסא 28 - 20.00שורה 7 כיסא 29 - 20.00שורה 7 כיסא 30 - 20.00שורה 7 כיסא 31 - 20.00שורה 7 כיסא 32 - 20.00
8 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 4 - 20.00שורה 8 כיסא 5 - 20.00שורה 8 כיסא 6 - 20.00שורה 8 כיסא 7 - 20.00שורה 8 כיסא 8 - 20.00שורה 8 כיסא 9 - 20.00שורה 8 כיסא 10 - 20.00שורה 8 כיסא 11 - 20.00שורה 8 כיסא 12 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 22 - 20.00שורה 8 כיסא 23 - 20.00שורה 8 כיסא 24 - 20.00שורה 8 כיסא 25 - 20.00שורה 8 כיסא 26 - 20.00שורה 8 כיסא 27 - 20.00שורה 8 כיסא 28 - 20.00שורה 8 כיסא 29 - 20.00שורה 8 כיסא 30 - 20.00שורה 8 כיסא 31 - 20.00שורה 8 כיסא 32 - 20.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 20.00שורה 9 כיסא 2 - 20.00שורה 9 כיסא 3 - 20.00שורה 9 כיסא 4 - 20.00שורה 9 כיסא 5 - 20.00שורה 9 כיסא 6 - 20.00שורה 9 כיסא 7 - 20.00שורה 9 כיסא 8 - 20.00מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - 20.00שורה 9 כיסא 11 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - 20.00שורה 9 כיסא 23 - 20.00שורה 9 כיסא 24 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 29 - 20.00שורה 9 כיסא 30 - 20.00שורה 9 כיסא 31 - 20.00שורה 9 כיסא 32 - 20.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 20.00שורה 10 כיסא 2 - 20.00שורה 10 כיסא 3 - 20.00שורה 10 כיסא 4 - 20.00שורה 10 כיסא 5 - 20.00שורה 10 כיסא 6 - 20.00שורה 10 כיסא 7 - 20.00שורה 10 כיסא 8 - 20.00שורה 10 כיסא 9 - 20.00שורה 10 כיסא 10 - 20.00שורה 10 כיסא 11 - 20.00שורה 10 כיסא 12 - 20.00שורה 10 כיסא 13 - 20.00שורה 10 כיסא 14 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - 20.00שורה 10 כיסא 24 - 20.00שורה 10 כיסא 25 - 20.00שורה 10 כיסא 26 - 20.00שורה 10 כיסא 27 - 20.00שורה 10 כיסא 28 - 20.00שורה 10 כיסא 29 - 20.00שורה 10 כיסא 30 - 20.00שורה 10 כיסא 31 - 20.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 20.00שורה 11 כיסא 2 - 20.00שורה 11 כיסא 3 - 20.00שורה 11 כיסא 4 - 20.00שורה 11 כיסא 5 - 20.00שורה 11 כיסא 6 - 20.00שורה 11 כיסא 7 - 20.00שורה 11 כיסא 8 - 20.00שורה 11 כיסא 9 - 20.00שורה 11 כיסא 10 - 20.00שורה 11 כיסא 11 - 20.00שורה 11 כיסא 12 - 20.00שורה 11 כיסא 13 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - 20.00שורה 11 כיסא 17 - 20.00שורה 11 כיסא 18 - 20.00שורה 11 כיסא 19 - 20.00שורה 11 כיסא 20 - 20.00שורה 11 כיסא 21 - 20.00שורה 11 כיסא 22 - 20.00שורה 11 כיסא 23 - 20.00שורה 11 כיסא 24 - 20.00שורה 11 כיסא 25 - 20.00שורה 11 כיסא 26 - 20.00שורה 11 כיסא 27 - 20.00שורה 11 כיסא 28 - 20.00שורה 11 כיסא 29 - 20.00
12 שורה 12 כיסא 1 - 20.00שורה 12 כיסא 2 - 20.00שורה 12 כיסא 3 - 20.00שורה 12 כיסא 4 - 20.00שורה 12 כיסא 5 - 20.00שורה 12 כיסא 6 - 20.00שורה 12 כיסא 7 - 20.00שורה 12 כיסא 8 - 20.00שורה 12 כיסא 9 - 20.00שורה 12 כיסא 10 - 20.00שורה 12 כיסא 11 - 20.00שורה 12 כיסא 12 - 20.00שורה 12 כיסא 13 - 20.00שורה 12 כיסא 14 - 20.00שורה 12 כיסא 15 - 20.00שורה 12 כיסא 16 - 20.00שורה 12 כיסא 17 - 20.00שורה 12 כיסא 18 - 20.00שורה 12 כיסא 19 - 20.00שורה 12 כיסא 20 - 20.00שורה 12 כיסא 21 - 20.00שורה 12 כיסא 22 - 20.00שורה 12 כיסא 23 - 20.00שורה 12 כיסא 24 - 20.00שורה 12 כיסא 25 - 20.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 20.00שורה 13 כיסא 2 - 20.00שורה 13 כיסא 3 - 20.00שורה 13 כיסא 4 - 20.00שורה 13 כיסא 5 - 20.00שורה 13 כיסא 6 - 20.00שורה 13 כיסא 7 - 20.00שורה 13 כיסא 8 - 20.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 12 - 20.00שורה 13 כיסא 13 - 20.00שורה 13 כיסא 14 - 20.00שורה 13 כיסא 15 - 20.00שורה 13 כיסא 16 - 20.00שורה 13 כיסא 17 - 20.00שורה 13 כיסא 18 - 20.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
  שם פרטי: שם משפחה:
  טלפון: - דוא"ל:
   
    הנני מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה של מחלקת התרבות בזכרון יעקב. 
 

ניתן לבטל רכישת הכרטיסים להצגה עד 48 שעות לפני מועד האירוע
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי

 
פרטי תשלום
   
      מספר כרטיס אשראי
      תוקף כרטיס אשראי /
      CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
      ת.ז של בעל הכרטיס