לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.
היכל התרבות מטה יהודה

פרטי האירוע

 
מופע סטנד אפ של " נדב אבוקסיס" 
 
בתאריך 21.09.2019 ביום שבת בשעה 21:00

מחיר כרטיס 50 ₪ מכירה מוקדמת

מחיר כרטיס 70 ₪ מכירה בערב המופע

כרטיסים ניתן לרכוש במשרדי האתר בטלפון 02-9908105/642

בחירת מקומות 

 
 
במה 
1 שורה 1 כיסא 1 - 50.00שורה 1 כיסא 2 - 50.00שורה 1 כיסא 3 - 50.00שורה 1 כיסא 4 - 50.00שורה 1 כיסא 5 - 50.00שורה 1 כיסא 6 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 25 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
2 שורה 2 כיסא 1 - 50.00שורה 2 כיסא 2 - 50.00שורה 2 כיסא 3 - 50.00שורה 2 כיסא 4 - 50.00שורה 2 כיסא 5 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 30 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 33 - 50.00שורה 2 כיסא 34 - 50.00שורה 2 כיסא 35 - 50.00שורה 2 כיסא 36 - 50.00שורה 2 כיסא 37 - 50.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 50.00שורה 3 כיסא 2 - 50.00שורה 3 כיסא 3 - 50.00שורה 3 כיסא 4 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 10 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 29 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 34 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 37 - 50.00שורה 3 כיסא 38 - 50.00שורה 3 כיסא 39 - 50.00שורה 3 כיסא 40 - 50.00שורה 3 כיסא 41 - 50.00שורה 3 כיסא 42 - 50.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 50.00שורה 4 כיסא 2 - 50.00שורה 4 כיסא 3 - 50.00שורה 4 כיסא 4 - 50.00שורה 4 כיסא 5 - 50.00שורה 4 כיסא 6 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 37 - 50.00שורה 4 כיסא 38 - 50.00שורה 4 כיסא 39 - 50.00שורה 4 כיסא 40 - 50.00שורה 4 כיסא 41 - 50.00שורה 4 כיסא 42 - 50.00שורה 4 כיסא 43 - 50.00שורה 4 כיסא 44 - 50.00שורה 4 כיסא 45 - 50.00שורה 4 כיסא 46 - 50.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 50.00שורה 5 כיסא 2 - 50.00שורה 5 כיסא 3 - 50.00שורה 5 כיסא 4 - 50.00שורה 5 כיסא 5 - 50.00שורה 5 כיסא 6 - 50.00שורה 5 כיסא 7 - 50.00שורה 5 כיסא 8 - 50.00שורה 5 כיסא 9 - 50.00שורה 5 כיסא 10 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 30 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 43 - 50.00שורה 5 כיסא 44 - 50.00שורה 5 כיסא 45 - 50.00שורה 5 כיסא 46 - 50.00שורה 5 כיסא 47 - 50.00שורה 5 כיסא 48 - 50.00שורה 5 כיסא 49 - 50.00שורה 5 כיסא 50 - 50.00שורה 5 כיסא 51 - 50.00שורה 5 כיסא 52 - 50.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 50.00שורה 6 כיסא 2 - 50.00שורה 6 כיסא 3 - 50.00שורה 6 כיסא 4 - 50.00שורה 6 כיסא 5 - 50.00שורה 6 כיסא 6 - 50.00שורה 6 כיסא 7 - 50.00שורה 6 כיסא 8 - 50.00שורה 6 כיסא 9 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 18 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 42 - 50.00שורה 6 כיסא 43 - 50.00שורה 6 כיסא 44 - 50.00שורה 6 כיסא 45 - 50.00שורה 6 כיסא 46 - 50.00שורה 6 כיסא 47 - 50.00שורה 6 כיסא 48 - 50.00שורה 6 כיסא 49 - 50.00שורה 6 כיסא 50 - 50.00שורה 6 כיסא 51 - 50.00שורה 6 כיסא 52 - 50.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 50.00שורה 7 כיסא 2 - 50.00שורה 7 כיסא 3 - 50.00שורה 7 כיסא 4 - 50.00שורה 7 כיסא 5 - 50.00שורה 7 כיסא 6 - 50.00שורה 7 כיסא 7 - 50.00שורה 7 כיסא 8 - 50.00שורה 7 כיסא 9 - 50.00שורה 7 כיסא 10 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 34 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 42 - 50.00שורה 7 כיסא 43 - 50.00שורה 7 כיסא 44 - 50.00שורה 7 כיסא 45 - 50.00שורה 7 כיסא 46 - 50.00שורה 7 כיסא 47 - 50.00שורה 7 כיסא 48 - 50.00שורה 7 כיסא 49 - 50.00שורה 7 כיסא 50 - 50.00שורה 7 כיסא 51 - 50.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 50.00שורה 8 כיסא 2 - 50.00שורה 8 כיסא 3 - 50.00שורה 8 כיסא 4 - 50.00שורה 8 כיסא 5 - 50.00שורה 8 כיסא 6 - 50.00שורה 8 כיסא 7 - 50.00שורה 8 כיסא 8 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 17 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 42 - 50.00שורה 8 כיסא 43 - 50.00שורה 8 כיסא 44 - 50.00שורה 8 כיסא 45 - 50.00שורה 8 כיסא 46 - 50.00שורה 8 כיסא 47 - 50.00שורה 8 כיסא 48 - 50.00שורה 8 כיסא 49 - 50.00שורה 8 כיסא 50 - 50.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 50.00שורה 9 כיסא 2 - 50.00שורה 9 כיסא 3 - 50.00שורה 9 כיסא 4 - 50.00שורה 9 כיסא 5 - 50.00שורה 9 כיסא 6 - 50.00שורה 9 כיסא 7 - 50.00שורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 41 - 50.00שורה 9 כיסא 42 - 50.00שורה 9 כיסא 43 - 50.00שורה 9 כיסא 44 - 50.00שורה 9 כיסא 45 - 50.00שורה 9 כיסא 46 - 50.00שורה 9 כיסא 47 - 50.00שורה 9 כיסא 48 - 50.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 50.00שורה 10 כיסא 2 - 50.00שורה 10 כיסא 3 - 50.00שורה 10 כיסא 4 - 50.00שורה 10 כיסא 5 - 50.00שורה 10 כיסא 6 - 50.00שורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 42 - 50.00שורה 10 כיסא 43 - 50.00שורה 10 כיסא 44 - 50.00שורה 10 כיסא 45 - 50.00שורה 10 כיסא 46 - 50.00שורה 10 כיסא 47 - 50.00שורה 10 כיסא 48 - 50.00שורה 10 כיסא 49 - 50.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 50.00שורה 11 כיסא 2 - 50.00שורה 11 כיסא 3 - 50.00שורה 11 כיסא 4 - 50.00שורה 11 כיסא 5 - 50.00שורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 34 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 42 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 43 - 50.00שורה 11 כיסא 44 - 50.00שורה 11 כיסא 45 - 50.00שורה 11 כיסא 46 - 50.00שורה 11 כיסא 47 - 50.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 39 - מושב תפוס
13 שורה 13 כיסא 1 - 50.00שורה 13 כיסא 2 - 50.00שורה 13 כיסא 3 - 50.00שורה 13 כיסא 4 - 50.00שורה 13 כיסא 5 - 50.00שורה 13 כיסא 6 - 50.00שורה 13 כיסא 7 - 50.00שורה 13 כיסא 8 - 50.00שורה 13 כיסא 9 - 50.00שורה 13 כיסא 10 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 16 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 22 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 27 - 50.00שורה 13 כיסא 28 - 50.00שורה 13 כיסא 29 - 50.00שורה 13 כיסא 30 - 50.00שורה 13 כיסא 31 - 50.00שורה 13 כיסא 32 - 50.00שורה 13 כיסא 33 - 50.00מושב תפוסמושב תפוס
14 שורה 14 כיסא 1 - 50.00שורה 14 כיסא 2 - 50.00שורה 14 כיסא 3 - 50.00שורה 14 כיסא 4 - 50.00שורה 14 כיסא 5 - 50.00שורה 14 כיסא 6 - 50.00שורה 14 כיסא 7 - 50.00שורה 14 כיסא 8 - 50.00שורה 14 כיסא 9 - 50.00שורה 14 כיסא 10 - 50.00שורה 14 כיסא 11 - 50.00שורה 14 כיסא 12 - 50.00שורה 14 כיסא 13 - 50.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 23 - 50.00שורה 14 כיסא 24 - 50.00שורה 14 כיסא 25 - 50.00שורה 14 כיסא 26 - 50.00שורה 14 כיסא 27 - 50.00שורה 14 כיסא 28 - 50.00שורה 14 כיסא 29 - 50.00שורה 14 כיסא 30 - 50.00שורה 14 כיסא 31 - 50.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 50.00שורה 15 כיסא 2 - 50.00שורה 15 כיסא 3 - 50.00שורה 15 כיסא 4 - 50.00שורה 15 כיסא 5 - 50.00שורה 15 כיסא 6 - 50.00שורה 15 כיסא 7 - 50.00שורה 15 כיסא 8 - 50.00שורה 15 כיסא 9 - 50.00שורה 15 כיסא 10 - 50.00שורה 15 כיסא 11 - 50.00שורה 15 כיסא 12 - 50.00שורה 15 כיסא 13 - 50.00שורה 15 כיסא 14 - 50.00שורה 15 כיסא 15 - 50.00שורה 15 כיסא 16 - 50.00שורה 15 כיסא 17 - 50.00שורה 15 כיסא 18 - 50.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 50.00שורה 16 כיסא 2 - 50.00שורה 16 כיסא 3 - 50.00שורה 16 כיסא 4 - 50.00שורה 16 כיסא 5 - 50.00שורה 16 כיסא 6 - 50.00שורה 16 כיסא 7 - 50.00שורה 16 כיסא 8 - 50.00שורה 16 כיסא 9 - 50.00שורה 16 כיסא 10 - 50.00שורה 16 כיסא 11 - 50.00שורה 16 כיסא 12 - 50.00שורה 16 כיסא 13 - 50.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

 

פרטי המזמין/ה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
-
דואר אלקטרוני

פרטי תשלום

מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי
/
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס