לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.
היכל התרבות מטה יהודה

בחירת מקומות

 
 
במה 
 
1 מושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 3 - 60.00שורה 1 כיסא 4 - 60.00שורה 1 כיסא 5 - 60.00שורה 1 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 29 - 60.00שורה 1 כיסא 30 - 60.00שורה 1 כיסא 31 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
2 מושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 3 - 60.00שורה 2 כיסא 4 - 60.00שורה 2 כיסא 5 - 60.00שורה 2 כיסא 6 - 60.00שורה 2 כיסא 7 - 60.00שורה 2 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 9 - מושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 12 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 35 - 60.00שורה 2 כיסא 36 - 60.00שורה 2 כיסא 37 - 60.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 60.00שורה 3 כיסא 2 - 60.00שורה 3 כיסא 3 - 60.00שורה 3 כיסא 4 - 60.00שורה 3 כיסא 5 - 60.00שורה 3 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 9 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 27 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 35 - 60.00שורה 3 כיסא 36 - 60.00שורה 3 כיסא 37 - 60.00שורה 3 כיסא 38 - 60.00שורה 3 כיסא 39 - 60.00שורה 3 כיסא 40 - 60.00שורה 3 כיסא 41 - 60.00שורה 3 כיסא 42 - 60.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 60.00שורה 4 כיסא 2 - 60.00שורה 4 כיסא 3 - 60.00שורה 4 כיסא 4 - 60.00שורה 4 כיסא 5 - 60.00שורה 4 כיסא 6 - 60.00שורה 4 כיסא 7 - 60.00שורה 4 כיסא 8 - 60.00שורה 4 כיסא 9 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 22 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 41 - 60.00שורה 4 כיסא 42 - 60.00שורה 4 כיסא 43 - 60.00שורה 4 כיסא 44 - 60.00שורה 4 כיסא 45 - 60.00שורה 4 כיסא 46 - 60.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 60.00שורה 5 כיסא 2 - 60.00שורה 5 כיסא 3 - 60.00שורה 5 כיסא 4 - 60.00שורה 5 כיסא 5 - 60.00שורה 5 כיסא 6 - 60.00שורה 5 כיסא 7 - 60.00שורה 5 כיסא 8 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 12 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 17 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 30 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 40 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 46 - 60.00שורה 5 כיסא 47 - 60.00שורה 5 כיסא 48 - 60.00שורה 5 כיסא 49 - 60.00שורה 5 כיסא 50 - 60.00שורה 5 כיסא 51 - 60.00שורה 5 כיסא 52 - 60.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 60.00שורה 6 כיסא 2 - 60.00שורה 6 כיסא 3 - 60.00שורה 6 כיסא 4 - 60.00שורה 6 כיסא 5 - 60.00שורה 6 כיסא 6 - 60.00שורה 6 כיסא 7 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 29 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 46 - 60.00שורה 6 כיסא 47 - 60.00שורה 6 כיסא 48 - 60.00שורה 6 כיסא 49 - 60.00שורה 6 כיסא 50 - 60.00שורה 6 כיסא 51 - 60.00שורה 6 כיסא 52 - 60.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 60.00שורה 7 כיסא 2 - 60.00שורה 7 כיסא 3 - 60.00שורה 7 כיסא 4 - 60.00שורה 7 כיסא 5 - 60.00שורה 7 כיסא 6 - 60.00שורה 7 כיסא 7 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 23 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 31 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 44 - 60.00שורה 7 כיסא 45 - 60.00שורה 7 כיסא 46 - 60.00שורה 7 כיסא 47 - 60.00שורה 7 כיסא 48 - 60.00שורה 7 כיסא 49 - 60.00שורה 7 כיסא 50 - 60.00שורה 7 כיסא 51 - 60.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 60.00שורה 8 כיסא 2 - 60.00שורה 8 כיסא 3 - 60.00שורה 8 כיסא 4 - 60.00שורה 8 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 8 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 31 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 38 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 42 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 43 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 44 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 45 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 46 - 60.00שורה 8 כיסא 47 - 60.00שורה 8 כיסא 48 - 60.00שורה 8 כיסא 49 - 60.00שורה 8 כיסא 50 - 60.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 60.00שורה 9 כיסא 2 - 60.00שורה 9 כיסא 3 - 60.00שורה 9 כיסא 4 - 60.00שורה 9 כיסא 5 - 60.00שורה 9 כיסא 6 - 60.00שורה 9 כיסא 7 - 60.00שורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 36 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 42 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 43 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 44 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 45 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 46 - 60.00שורה 9 כיסא 47 - 60.00שורה 9 כיסא 48 - 60.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 60.00שורה 10 כיסא 2 - 60.00שורה 10 כיסא 3 - 60.00שורה 10 כיסא 4 - 60.00שורה 10 כיסא 5 - 60.00שורה 10 כיסא 6 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 42 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 43 - 60.00שורה 10 כיסא 44 - 60.00שורה 10 כיסא 45 - 60.00שורה 10 כיסא 46 - 60.00שורה 10 כיסא 47 - 60.00שורה 10 כיסא 48 - 60.00שורה 10 כיסא 49 - 60.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 23 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 35 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 38 - מושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 40 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 43 - 60.00שורה 11 כיסא 44 - 60.00שורה 11 כיסא 45 - 60.00שורה 11 כיסא 46 - 60.00שורה 11 כיסא 47 - 60.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 37 - 60.00שורה 12 כיסא 38 - 60.00שורה 12 כיסא 39 - 60.00
13 שורה 13 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 35 - מושב תפוס
14 שורה 14 כיסא 1 - 60.00שורה 14 כיסא 2 - 60.00שורה 14 כיסא 3 - 60.00שורה 14 כיסא 4 - 60.00שורה 14 כיסא 5 - 60.00שורה 14 כיסא 6 - 60.00שורה 14 כיסא 7 - 60.00שורה 14 כיסא 8 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 13 - 60.00שורה 14 כיסא 14 - 60.00שורה 14 כיסא 15 - 60.00שורה 14 כיסא 16 - 60.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 24 - 60.00שורה 14 כיסא 25 - 60.00שורה 14 כיסא 26 - 60.00שורה 14 כיסא 27 - 60.00שורה 14 כיסא 28 - 60.00שורה 14 כיסא 29 - 60.00שורה 14 כיסא 30 - 60.00שורה 14 כיסא 31 - 60.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 60.00שורה 15 כיסא 2 - 60.00שורה 15 כיסא 3 - 60.00שורה 15 כיסא 4 - 60.00שורה 15 כיסא 5 - 60.00שורה 15 כיסא 6 - 60.00שורה 15 כיסא 7 - 60.00שורה 15 כיסא 8 - 60.00שורה 15 כיסא 9 - 60.00שורה 15 כיסא 10 - 60.00שורה 15 כיסא 11 - 60.00שורה 15 כיסא 12 - 60.00שורה 15 כיסא 13 - 60.00שורה 15 כיסא 14 - 60.00שורה 15 כיסא 15 - 60.00שורה 15 כיסא 16 - 60.00שורה 15 כיסא 17 - 60.00שורה 15 כיסא 18 - 60.00
16 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 16 כיסא 7 - 60.00שורה 16 כיסא 8 - 60.00שורה 16 כיסא 9 - 60.00שורה 16 כיסא 10 - 60.00שורה 16 כיסא 11 - 60.00שורה 16 כיסא 12 - 60.00שורה 16 כיסא 13 - 60.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

 

פרטי המזמין/ה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
-
דואר אלקטרוני

פרטי תשלום

מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי
/
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס