המופע נדחה. מועד חדש יפורסם בהמשך

 
פרטים על ההצגה
 
 

המופע נדחה

מועד חדש יפורסם

 
בחירת מקומות
1 שורה 1 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 16 - מושב תפוס
2 שורה 2 כיסא 1 - 50.00שורה 2 כיסא 2 - 50.00שורה 2 כיסא 3 - 50.00שורה 2 כיסא 4 - 50.00שורה 2 כיסא 5 - 50.00שורה 2 כיסא 6 - 50.00שורה 2 כיסא 7 - 50.00שורה 2 כיסא 8 - 50.00שורה 2 כיסא 9 - 50.00שורה 2 כיסא 10 - 50.00שורה 2 כיסא 11 - 50.00שורה 2 כיסא 12 - 50.00שורה 2 כיסא 13 - 50.00שורה 2 כיסא 14 - 50.00שורה 2 כיסא 15 - 50.00שורה 2 כיסא 16 - 50.00שורה 2 כיסא 17 - 50.00שורה 2 כיסא 18 - 50.00שורה 2 כיסא 19 - 50.00שורה 2 כיסא 20 - 50.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 50.00שורה 3 כיסא 2 - 50.00שורה 3 כיסא 3 - 50.00שורה 3 כיסא 4 - 50.00שורה 3 כיסא 5 - 50.00שורה 3 כיסא 6 - 50.00שורה 3 כיסא 7 - 50.00שורה 3 כיסא 8 - 50.00שורה 3 כיסא 9 - 50.00שורה 3 כיסא 10 - 50.00שורה 3 כיסא 11 - 50.00שורה 3 כיסא 12 - 50.00שורה 3 כיסא 13 - 50.00שורה 3 כיסא 14 - 50.00שורה 3 כיסא 15 - 50.00שורה 3 כיסא 16 - 50.00שורה 3 כיסא 17 - 50.00שורה 3 כיסא 18 - 50.00שורה 3 כיסא 19 - 50.00שורה 3 כיסא 20 - 50.00שורה 3 כיסא 21 - 50.00שורה 3 כיסא 22 - 50.00שורה 3 כיסא 23 - 50.00שורה 3 כיסא 24 - 50.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 50.00שורה 4 כיסא 2 - 50.00שורה 4 כיסא 3 - 50.00שורה 4 כיסא 4 - 50.00שורה 4 כיסא 5 - 50.00שורה 4 כיסא 6 - 50.00שורה 4 כיסא 7 - 50.00שורה 4 כיסא 8 - 50.00שורה 4 כיסא 9 - 50.00שורה 4 כיסא 10 - 50.00שורה 4 כיסא 11 - 50.00שורה 4 כיסא 12 - 50.00שורה 4 כיסא 13 - 50.00שורה 4 כיסא 14 - 50.00שורה 4 כיסא 15 - 50.00שורה 4 כיסא 16 - 50.00שורה 4 כיסא 17 - 50.00שורה 4 כיסא 18 - 50.00שורה 4 כיסא 19 - 50.00שורה 4 כיסא 20 - 50.00שורה 4 כיסא 21 - 50.00שורה 4 כיסא 22 - 50.00שורה 4 כיסא 23 - 50.00שורה 4 כיסא 24 - 50.00שורה 4 כיסא 25 - 50.00שורה 4 כיסא 26 - 50.00שורה 4 כיסא 27 - 50.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 50.00שורה 5 כיסא 2 - 50.00שורה 5 כיסא 3 - 50.00שורה 5 כיסא 4 - 50.00שורה 5 כיסא 5 - 50.00שורה 5 כיסא 6 - 50.00שורה 5 כיסא 7 - 50.00שורה 5 כיסא 8 - 50.00שורה 5 כיסא 9 - 50.00שורה 5 כיסא 10 - 50.00שורה 5 כיסא 11 - 50.00שורה 5 כיסא 12 - 50.00שורה 5 כיסא 13 - 50.00שורה 5 כיסא 14 - 50.00שורה 5 כיסא 15 - 50.00שורה 5 כיסא 16 - 50.00שורה 5 כיסא 17 - 50.00שורה 5 כיסא 18 - 50.00שורה 5 כיסא 19 - 50.00שורה 5 כיסא 20 - 50.00שורה 5 כיסא 21 - 50.00שורה 5 כיסא 22 - 50.00שורה 5 כיסא 23 - 50.00שורה 5 כיסא 24 - 50.00שורה 5 כיסא 25 - 50.00שורה 5 כיסא 26 - 50.00שורה 5 כיסא 27 - 50.00שורה 5 כיסא 28 - 50.00שורה 5 כיסא 29 - 50.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 50.00שורה 6 כיסא 2 - 50.00שורה 6 כיסא 3 - 50.00שורה 6 כיסא 4 - 50.00שורה 6 כיסא 5 - 50.00שורה 6 כיסא 6 - 50.00שורה 6 כיסא 7 - 50.00שורה 6 כיסא 8 - 50.00שורה 6 כיסא 9 - 50.00שורה 6 כיסא 10 - 50.00שורה 6 כיסא 11 - 50.00שורה 6 כיסא 12 - 50.00שורה 6 כיסא 13 - 50.00שורה 6 כיסא 14 - 50.00שורה 6 כיסא 15 - 50.00שורה 6 כיסא 16 - 50.00שורה 6 כיסא 17 - 50.00שורה 6 כיסא 18 - 50.00שורה 6 כיסא 19 - 50.00שורה 6 כיסא 20 - 50.00שורה 6 כיסא 21 - 50.00שורה 6 כיסא 22 - 50.00שורה 6 כיסא 23 - 50.00שורה 6 כיסא 24 - 50.00שורה 6 כיסא 25 - 50.00שורה 6 כיסא 26 - 50.00שורה 6 כיסא 27 - 50.00שורה 6 כיסא 28 - 50.00שורה 6 כיסא 29 - 50.00שורה 6 כיסא 30 - 50.00שורה 6 כיסא 31 - 50.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 50.00שורה 7 כיסא 2 - 50.00שורה 7 כיסא 3 - 50.00שורה 7 כיסא 4 - 50.00שורה 7 כיסא 5 - 50.00שורה 7 כיסא 6 - 50.00שורה 7 כיסא 7 - 50.00שורה 7 כיסא 8 - 50.00שורה 7 כיסא 9 - 50.00שורה 7 כיסא 10 - 50.00שורה 7 כיסא 11 - 50.00שורה 7 כיסא 12 - 50.00שורה 7 כיסא 13 - 50.00שורה 7 כיסא 14 - 50.00שורה 7 כיסא 15 - 50.00שורה 7 כיסא 16 - 50.00שורה 7 כיסא 17 - 50.00שורה 7 כיסא 18 - 50.00שורה 7 כיסא 19 - 50.00שורה 7 כיסא 20 - 50.00שורה 7 כיסא 21 - 50.00שורה 7 כיסא 22 - 50.00שורה 7 כיסא 23 - 50.00שורה 7 כיסא 24 - 50.00שורה 7 כיסא 25 - 50.00שורה 7 כיסא 26 - 50.00שורה 7 כיסא 27 - 50.00שורה 7 כיסא 28 - 50.00שורה 7 כיסא 29 - 50.00שורה 7 כיסא 30 - 50.00שורה 7 כיסא 31 - 50.00שורה 7 כיסא 32 - 50.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 50.00שורה 8 כיסא 2 - 50.00שורה 8 כיסא 3 - 50.00שורה 8 כיסא 4 - 50.00שורה 8 כיסא 5 - 50.00שורה 8 כיסא 6 - 50.00שורה 8 כיסא 7 - 50.00שורה 8 כיסא 8 - 50.00שורה 8 כיסא 9 - 50.00שורה 8 כיסא 10 - 50.00שורה 8 כיסא 11 - 50.00שורה 8 כיסא 12 - 50.00שורה 8 כיסא 13 - 50.00שורה 8 כיסא 14 - 50.00שורה 8 כיסא 15 - 50.00שורה 8 כיסא 16 - 50.00שורה 8 כיסא 17 - 50.00שורה 8 כיסא 18 - 50.00שורה 8 כיסא 19 - 50.00שורה 8 כיסא 20 - 50.00שורה 8 כיסא 21 - 50.00שורה 8 כיסא 22 - 50.00שורה 8 כיסא 23 - 50.00שורה 8 כיסא 24 - 50.00שורה 8 כיסא 25 - 50.00שורה 8 כיסא 26 - 50.00שורה 8 כיסא 27 - 50.00שורה 8 כיסא 28 - 50.00שורה 8 כיסא 29 - 50.00שורה 8 כיסא 30 - 50.00שורה 8 כיסא 31 - 50.00שורה 8 כיסא 32 - 50.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 50.00שורה 9 כיסא 2 - 50.00שורה 9 כיסא 3 - 50.00שורה 9 כיסא 4 - 50.00שורה 9 כיסא 5 - 50.00שורה 9 כיסא 6 - 50.00שורה 9 כיסא 7 - 50.00שורה 9 כיסא 8 - 50.00שורה 9 כיסא 9 - 50.00שורה 9 כיסא 10 - 50.00שורה 9 כיסא 11 - 50.00שורה 9 כיסא 12 - 50.00שורה 9 כיסא 13 - 50.00שורה 9 כיסא 14 - 50.00שורה 9 כיסא 15 - 50.00שורה 9 כיסא 16 - 50.00שורה 9 כיסא 17 - 50.00שורה 9 כיסא 18 - 50.00שורה 9 כיסא 19 - 50.00שורה 9 כיסא 20 - 50.00שורה 9 כיסא 21 - 50.00שורה 9 כיסא 22 - 50.00שורה 9 כיסא 23 - 50.00שורה 9 כיסא 24 - 50.00שורה 9 כיסא 25 - 50.00שורה 9 כיסא 26 - 50.00שורה 9 כיסא 27 - 50.00שורה 9 כיסא 28 - 50.00שורה 9 כיסא 29 - 50.00שורה 9 כיסא 30 - 50.00שורה 9 כיסא 31 - 50.00שורה 9 כיסא 32 - 50.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 50.00שורה 10 כיסא 2 - 50.00שורה 10 כיסא 3 - 50.00שורה 10 כיסא 4 - 50.00שורה 10 כיסא 5 - 50.00שורה 10 כיסא 6 - 50.00שורה 10 כיסא 7 - 50.00שורה 10 כיסא 8 - 50.00שורה 10 כיסא 9 - 50.00שורה 10 כיסא 10 - 50.00שורה 10 כיסא 11 - 50.00שורה 10 כיסא 12 - 50.00שורה 10 כיסא 13 - 50.00שורה 10 כיסא 14 - 50.00שורה 10 כיסא 15 - 50.00שורה 10 כיסא 16 - 50.00שורה 10 כיסא 17 - 50.00שורה 10 כיסא 18 - 50.00שורה 10 כיסא 19 - 50.00שורה 10 כיסא 20 - 50.00שורה 10 כיסא 21 - 50.00שורה 10 כיסא 22 - 50.00שורה 10 כיסא 23 - 50.00שורה 10 כיסא 24 - 50.00שורה 10 כיסא 25 - 50.00שורה 10 כיסא 26 - 50.00שורה 10 כיסא 27 - 50.00שורה 10 כיסא 28 - 50.00שורה 10 כיסא 29 - 50.00שורה 10 כיסא 30 - 50.00שורה 10 כיסא 31 - 50.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 50.00שורה 11 כיסא 2 - 50.00שורה 11 כיסא 3 - 50.00שורה 11 כיסא 4 - 50.00שורה 11 כיסא 5 - 50.00שורה 11 כיסא 6 - 50.00שורה 11 כיסא 7 - 50.00שורה 11 כיסא 8 - 50.00שורה 11 כיסא 9 - 50.00שורה 11 כיסא 10 - 50.00שורה 11 כיסא 11 - 50.00שורה 11 כיסא 12 - 50.00שורה 11 כיסא 13 - 50.00שורה 11 כיסא 14 - 50.00שורה 11 כיסא 15 - 50.00שורה 11 כיסא 16 - 50.00שורה 11 כיסא 17 - 50.00שורה 11 כיסא 18 - 50.00שורה 11 כיסא 19 - 50.00שורה 11 כיסא 20 - 50.00שורה 11 כיסא 21 - 50.00שורה 11 כיסא 22 - 50.00שורה 11 כיסא 23 - 50.00שורה 11 כיסא 24 - 50.00שורה 11 כיסא 25 - 50.00שורה 11 כיסא 26 - 50.00שורה 11 כיסא 27 - 50.00שורה 11 כיסא 28 - 50.00שורה 11 כיסא 29 - 50.00
12 שורה 12 כיסא 1 - 50.00שורה 12 כיסא 2 - 50.00שורה 12 כיסא 3 - 50.00שורה 12 כיסא 4 - 50.00שורה 12 כיסא 5 - 50.00שורה 12 כיסא 6 - 50.00שורה 12 כיסא 7 - 50.00שורה 12 כיסא 8 - 50.00שורה 12 כיסא 9 - 50.00שורה 12 כיסא 10 - 50.00שורה 12 כיסא 11 - 50.00שורה 12 כיסא 12 - 50.00שורה 12 כיסא 13 - 50.00שורה 12 כיסא 14 - 50.00שורה 12 כיסא 15 - 50.00שורה 12 כיסא 16 - 50.00שורה 12 כיסא 17 - 50.00שורה 12 כיסא 18 - 50.00שורה 12 כיסא 19 - 50.00שורה 12 כיסא 20 - 50.00שורה 12 כיסא 21 - 50.00שורה 12 כיסא 22 - 50.00שורה 12 כיסא 23 - 50.00שורה 12 כיסא 24 - 50.00שורה 12 כיסא 25 - 50.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 50.00שורה 13 כיסא 2 - 50.00שורה 13 כיסא 3 - 50.00שורה 13 כיסא 4 - 50.00שורה 13 כיסא 5 - 50.00שורה 13 כיסא 6 - 50.00שורה 13 כיסא 7 - 50.00שורה 13 כיסא 8 - 50.00שורה 13 כיסא 9 - 50.00שורה 13 כיסא 10 - 50.00שורה 13 כיסא 11 - 50.00שורה 13 כיסא 12 - 50.00שורה 13 כיסא 13 - 50.00שורה 13 כיסא 14 - 50.00שורה 13 כיסא 15 - 50.00שורה 13 כיסא 16 - 50.00שורה 13 כיסא 17 - 50.00שורה 13 כיסא 18 - 50.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
  שם פרטי: שם משפחה:
  טלפון: - דוא"ל:
   
    הנני מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה של מחלקת התרבות בזכרון יעקב. 
 

ניתן לבטל רכישת הכרטיסים להצגה עד 48 שעות לפני מועד האירוע
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי

 
פרטי תשלום
   
      מספר כרטיס אשראי
      תוקף כרטיס אשראי /
      CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
      ת.ז של בעל הכרטיס