פרטים על ההצגה/מופע 
 
אמי הגנרלית בכיכובה של ציפי שביט

יום חמישי 7/11/19 באולם מופת

פתיחת דלתות: 20:00, תחילת ההצגה: 20:30

מחיר כרטיס: 75 ₪
מחיר לתושבי יהוד-מונסון: 50 ₪
 
 
 בחירת מקומות

1 שורה 1 כיסא 1 - 75.00שורה 1 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 3 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
2 שורה 2 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 6 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
3 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 10 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוס
4 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 15 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
5 שורה 5 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 2 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
6 שורה 6 כיסא 1 - 75.00שורה 6 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 6 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 25 - 75.00שורה 6 כיסא 26 - 75.00
7 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 26 - מושב תפוס
8 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
9 שורה 9 כיסא 1 - 75.00שורה 9 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 5 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - 75.00מושב תפוסמושב תפוס
10 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - 75.00שורה 10 כיסא 24 - 75.00שורה 10 כיסא 25 - 75.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 75.00שורה 11 כיסא 2 - 75.00שורה 11 כיסא 3 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - 75.00שורה 11 כיסא 16 - 75.00שורה 11 כיסא 17 - 75.00שורה 11 כיסא 18 - 75.00
12 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - 75.00שורה 12 כיסא 18 - 75.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 75.00שורה 13 כיסא 2 - 75.00שורה 13 כיסא 3 - 75.00שורה 13 כיסא 4 - 75.00שורה 13 כיסא 5 - 75.00שורה 13 כיסא 6 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 13 - 75.00שורה 13 כיסא 14 - 75.00שורה 13 כיסא 15 - 75.00שורה 13 כיסא 16 - 75.00שורה 13 כיסא 17 - 75.00שורה 13 כיסא 18 - 75.00
14 שורה 14 כיסא 1 - 75.00שורה 14 כיסא 2 - 75.00שורה 14 כיסא 3 - 75.00שורה 14 כיסא 4 - 75.00שורה 14 כיסא 5 - 75.00שורה 14 כיסא 6 - 75.00שורה 14 כיסא 7 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 12 - 75.00שורה 14 כיסא 13 - 75.00שורה 14 כיסא 14 - 75.00שורה 14 כיסא 15 - 75.00שורה 14 כיסא 16 - 75.00שורה 14 כיסא 17 - 75.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 75.00שורה 15 כיסא 2 - 75.00שורה 15 כיסא 3 - 75.00שורה 15 כיסא 4 - 75.00שורה 15 כיסא 5 - 75.00שורה 15 כיסא 6 - 75.00שורה 15 כיסא 7 - 75.00שורה 15 כיסא 8 - 75.00שורה 15 כיסא 9 - 75.00שורה 15 כיסא 10 - 75.00שורה 15 כיסא 11 - 75.00שורה 15 כיסא 12 - 75.00שורה 15 כיסא 13 - 75.00שורה 15 כיסא 14 - 75.00שורה 15 כיסא 15 - 75.00שורה 15 כיסא 16 - 75.00שורה 15 כיסא 17 - 75.00שורה 15 כיסא 18 - 75.00שורה 15 כיסא 19 - 75.00שורה 15 כיסא 20 - 75.00שורה 15 כיסא 21 - 75.00שורה 15 כיסא 22 - 75.00שורה 15 כיסא 23 - 75.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 75.00שורה 16 כיסא 2 - 75.00שורה 16 כיסא 3 - 75.00שורה 16 כיסא 4 - 75.00שורה 16 כיסא 5 - 75.00שורה 16 כיסא 6 - 75.00שורה 16 כיסא 7 - 75.00שורה 16 כיסא 8 - 75.00שורה 16 כיסא 9 - 75.00שורה 16 כיסא 10 - 75.00שורה 16 כיסא 11 - 75.00שורה 16 כיסא 12 - 75.00שורה 16 כיסא 13 - 75.00שורה 16 כיסא 14 - 75.00שורה 16 כיסא 15 - 75.00שורה 16 כיסא 16 - 75.00שורה 16 כיסא 17 - 75.00שורה 16 כיסא 18 - 75.00שורה 16 כיסא 19 - 75.00שורה 16 כיסא 20 - 75.00שורה 16 כיסא 21 - 75.00שורה 16 כיסא 22 - 75.00
17 שורה 17 כיסא 1 - 75.00שורה 17 כיסא 2 - 75.00שורה 17 כיסא 3 - 75.00שורה 17 כיסא 4 - 75.00שורה 17 כיסא 5 - 75.00שורה 17 כיסא 6 - 75.00שורה 17 כיסא 7 - 75.00שורה 17 כיסא 8 - 75.00שורה 17 כיסא 9 - 75.00שורה 17 כיסא 10 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 17 כיסא 13 - 75.00שורה 17 כיסא 14 - 75.00שורה 17 כיסא 15 - 75.00שורה 17 כיסא 16 - 75.00שורה 17 כיסא 17 - 75.00שורה 17 כיסא 18 - 75.00שורה 17 כיסא 19 - 75.00שורה 17 כיסא 20 - 75.00שורה 17 כיסא 21 - 75.00שורה 17 כיסא 22 - 75.00שורה 17 כיסא 23 - 75.00שורה 17 כיסא 24 - 75.00שורה 17 כיסא 25 - 75.00שורה 17 כיסא 26 - 75.00שורה 17 כיסא 27 - 75.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00לידיעתכם, קיים מעבר בין שורה 10 לשורה 11

   
 פרטי המזמין:
 שם פרטי:  
 שם משפחה:  
 טלפון:   -
 דוא"ל:  
   
 פרטי התשלום:
 קוד הנחה לתושבי יהוד (מספר ת.ז - ללא 0 בהתחלה) :  
 מספר כרטיס אשראי:  
 תוקף כרטיס אשראי:   /
 CVV  שלוש ספרות בגב הכרטיס:  
   
 
הנני מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה

ניתן לבטל רכישת הכרטיסים לאירוע עד שלושה ימים לפני מועד האירוע
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי

 
  
 
   
סליקה מאובטחת באינטרנט