מועדון קריאה
 
אחת לחודש בימי רביעי , 10:30-12:00
 
פרטים טובי נבו: 050-2850388