לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

 
פרטים על ההצגה
 
גבי ברלין בהופעה
 
יום רביעי 25.10.17 בשעה 19:30
 
עלות לכרטיס הינה 10 ₪
 
תתקיים הופעה של הזמר גבי ברלין בערב הוקרה לאזרחים הוותיקים של המועצה האזורית גדרות.
 
האירוע יתקיים במסגרת מיזם שמחה של המשרד לשיוויון חברתי ובחסות המועצה האזורית ומתנ"ס גדרות .
 
בחירת מקומות
 
 
 
1 שורה 1 כיסא 1 - 10.00שורה 1 כיסא 2 - 10.00שורה 1 כיסא 3 - 10.00שורה 1 כיסא 4 - 10.00שורה 1 כיסא 5 - 10.00שורה 1 כיסא 6 - 10.00שורה 1 כיסא 7 - 10.00שורה 1 כיסא 8 - 10.00שורה 1 כיסא 9 - 10.00שורה 1 כיסא 10 - 10.00שורה 1 כיסא 11 - 10.00שורה 1 כיסא 12 - 10.00שורה 1 כיסא 13 - 10.00שורה 1 כיסא 14 - 10.00שורה 1 כיסא 15 - 10.00
2 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
3 מושב תפוסשורה 3 כיסא 2 - 10.00שורה 3 כיסא 3 - 10.00שורה 3 כיסא 4 - 10.00שורה 3 כיסא 5 - 10.00שורה 3 כיסא 6 - 10.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 12 - 10.00שורה 3 כיסא 13 - 10.00שורה 3 כיסא 14 - 10.00שורה 3 כיסא 15 - 10.00שורה 3 כיסא 16 - 10.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 10.00שורה 4 כיסא 2 - 10.00שורה 4 כיסא 3 - 10.00שורה 4 כיסא 4 - 10.00שורה 4 כיסא 5 - 10.00שורה 4 כיסא 6 - 10.00שורה 4 כיסא 7 - 10.00שורה 4 כיסא 8 - 10.00שורה 4 כיסא 9 - 10.00שורה 4 כיסא 10 - 10.00שורה 4 כיסא 11 - 10.00שורה 4 כיסא 12 - 10.00שורה 4 כיסא 13 - 10.00שורה 4 כיסא 14 - 10.00שורה 4 כיסא 15 - 10.00שורה 4 כיסא 16 - 10.00שורה 4 כיסא 17 - 10.00
5 מושב תפוסשורה 5 כיסא 2 - 10.00שורה 5 כיסא 3 - 10.00שורה 5 כיסא 4 - 10.00שורה 5 כיסא 5 - 10.00שורה 5 כיסא 6 - 10.00שורה 5 כיסא 7 - 10.00שורה 5 כיסא 8 - 10.00שורה 5 כיסא 9 - 10.00שורה 5 כיסא 10 - 10.00מושב תפוסשורה 5 כיסא 12 - 10.00שורה 5 כיסא 13 - 10.00שורה 5 כיסא 14 - 10.00שורה 5 כיסא 15 - 10.00שורה 5 כיסא 16 - 10.00שורה 5 כיסא 17 - 10.00
6 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 4 - 10.00שורה 6 כיסא 5 - 10.00שורה 6 כיסא 6 - 10.00שורה 6 כיסא 7 - 10.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 14 - 10.00שורה 6 כיסא 15 - 10.00שורה 6 כיסא 16 - 10.00שורה 6 כיסא 17 - 10.00שורה 6 כיסא 18 - 10.00
7 מושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 3 שמור לנכים - 10.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 14 - 10.00שורה 7 כיסא 15 - 10.00
8 מושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 3 - 10.00שורה 8 כיסא 4 - 10.00שורה 8 כיסא 5 - 10.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 9 - 10.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 12 - 10.00שורה 8 כיסא 13 - 10.00שורה 8 כיסא 14 - 10.00שורה 8 כיסא 15 - 10.00שורה 8 כיסא 16 - 10.00
9 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 7 - 10.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - 10.00שורה 9 כיסא 11 - 10.00שורה 9 כיסא 12 - 10.00שורה 9 כיסא 13 - 10.00שורה 9 כיסא 14 - 10.00שורה 9 כיסא 15 - 10.00שורה 9 כיסא 16 - 10.00שורה 9 כיסא 17 - 10.00
10 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 7 - 10.00שורה 10 כיסא 8 - 10.00שורה 10 כיסא 9 - 10.00שורה 10 כיסא 10 - 10.00שורה 10 כיסא 11 - 10.00שורה 10 כיסא 12 - 10.00שורה 10 כיסא 13 - 10.00שורה 10 כיסא 14 - 10.00שורה 10 כיסא 15 - 10.00שורה 10 כיסא 16 - 10.00שורה 10 כיסא 17 - 10.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 10.00שורה 11 כיסא 2 - 10.00שורה 11 כיסא 3 - 10.00שורה 11 כיסא 4 - 10.00שורה 11 כיסא 5 - 10.00שורה 11 כיסא 6 - 10.00שורה 11 כיסא 7 - 10.00שורה 11 כיסא 8 - 10.00שורה 11 כיסא 9 - 10.00שורה 11 כיסא 10 - 10.00שורה 11 כיסא 11 - 10.00שורה 11 כיסא 12 - 10.00שורה 11 כיסא 13 - 10.00שורה 11 כיסא 14 - 10.00שורה 11 כיסא 15 - 10.00שורה 11 כיסא 16 - 10.00שורה 11 כיסא 17 - 10.00שורה 11 כיסא 18 - 10.00
12 שורה 12 כיסא 1 - 10.00שורה 12 כיסא 2 - 10.00שורה 12 כיסא 3 - 10.00שורה 12 כיסא 4 - 10.00שורה 12 כיסא 5 - 10.00שורה 12 כיסא 6 - 10.00שורה 12 כיסא 7 - 10.00שורה 12 כיסא 8 - 10.00שורה 12 כיסא 9 - 10.00שורה 12 כיסא 10 - 10.00שורה 12 כיסא 11 - 10.00שורה 12 כיסא 12 - 10.00שורה 12 כיסא 13 - 10.00שורה 12 כיסא 14 - 10.00שורה 12 כיסא 15 - 10.00שורה 12 כיסא 16 - 10.00שורה 12 כיסא 17 - 10.00שורה 12 כיסא 18 - 10.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 10.00שורה 13 כיסא 2 - 10.00שורה 13 כיסא 3 - 10.00שורה 13 כיסא 4 - 10.00שורה 13 כיסא 5 - 10.00שורה 13 כיסא 6 - 10.00שורה 13 כיסא 7 - 10.00שורה 13 כיסא 8 - 10.00שורה 13 כיסא 9 - 10.00שורה 13 כיסא 10 - 10.00שורה 13 כיסא 11 - 10.00שורה 13 כיסא 12 - 10.00שורה 13 כיסא 13 - 10.00שורה 13 כיסא 14 - 10.00שורה 13 כיסא 15 - 10.00שורה 13 כיסא 16 - 10.00שורה 13 כיסא 17 - 10.00שורה 13 כיסא 18 - 10.00שורה 13 כיסא 19 - 10.00
14 שורה 14 כיסא 1 - 10.00שורה 14 כיסא 2 - 10.00שורה 14 כיסא 3 - 10.00שורה 14 כיסא 4 - 10.00שורה 14 כיסא 5 - 10.00שורה 14 כיסא 6 - 10.00שורה 14 כיסא 7 - 10.00שורה 14 כיסא 8 - 10.00שורה 14 כיסא 9 - 10.00שורה 14 כיסא 10 - 10.00שורה 14 כיסא 11 - 10.00שורה 14 כיסא 12 - 10.00שורה 14 כיסא 13 - 10.00שורה 14 כיסא 14 - 10.00שורה 14 כיסא 15 - 10.00שורה 14 כיסא 16 - 10.00שורה 14 כיסא 17 - 10.00שורה 14 כיסא 18 - 10.00שורה 14 כיסא 19 - 10.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 10.00שורה 15 כיסא 2 - 10.00שורה 15 כיסא 3 - 10.00שורה 15 כיסא 4 - 10.00שורה 15 כיסא 5 - 10.00שורה 15 כיסא 6 - 10.00שורה 15 כיסא 7 - 10.00שורה 15 כיסא 8 - 10.00שורה 15 כיסא 9 - 10.00שורה 15 כיסא 10 - 10.00שורה 15 כיסא 11 - 10.00שורה 15 כיסא 12 - 10.00שורה 15 כיסא 13 - 10.00שורה 15 כיסא 14 - 10.00שורה 15 כיסא 15 - 10.00שורה 15 כיסא 16 - 10.00שורה 15 כיסא 17 - 10.00שורה 15 כיסא 18 - 10.00שורה 15 כיסא 19 - 10.00שורה 15 כיסא 20 - 10.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 10.00שורה 16 כיסא 2 - 10.00שורה 16 כיסא 3 - 10.00שורה 16 כיסא 4 - 10.00שורה 16 כיסא 5 - 10.00שורה 16 כיסא 6 - 10.00שורה 16 כיסא 7 - 10.00שורה 16 כיסא 8 - 10.00שורה 16 כיסא 9 - 10.00שורה 16 כיסא 10 - 10.00שורה 16 כיסא 11 - 10.00שורה 16 כיסא 12 - 10.00שורה 16 כיסא 13 - 10.00שורה 16 כיסא 14 - 10.00שורה 16 כיסא 15 - 10.00שורה 16 כיסא 16 - 10.00שורה 16 כיסא 17 - 10.00שורה 16 כיסא 18 - 10.00שורה 16 כיסא 19 - 10.00שורה 16 כיסא 20 - 10.00שורה 16 כיסא 21 - 10.00שורה 16 כיסא 22 - 10.00שורה 16 כיסא 23 - 10.00
17 שורה 17 כיסא 1 - 10.00שורה 17 כיסא 2 - 10.00שורה 17 כיסא 3 - 10.00שורה 17 כיסא 4 - 10.00שורה 17 כיסא 5 - 10.00שורה 17 כיסא 6 - 10.00שורה 17 כיסא 7 - 10.00שורה 17 כיסא 8 - 10.00שורה 17 כיסא 9 - 10.00שורה 17 כיסא 10 - 10.00שורה 17 כיסא 11 - 10.00שורה 17 כיסא 12 - 10.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

בין שורה 6 לשורה 7 קיים מעבר.
בשורה 7 כסאות 1-3 הנם כסאות שמורים לנכים בלבד
פרטי מזמין
  שם פרטי: שם משפחה:
  טלפון: - דוא"ל:
   
    הנני מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה של המתנס. 
 

ניתן לבטל רכישת הכרטיסים להצגה עד 48 שעות לפני מועד האירוע
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי

 
פרטי תשלום
   
      מספר כרטיס אשראי
      תוקף כרטיס אשראי /
      CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
      ת.ז של בעל הכרטיס