לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

פרטים על ההצגה
עוץ לי גוץ לי

יום: ג' , תאריך: 25.04.17 , שעה: 17:30
מכירה מוקדמת 75 ₪ , בערב המופע 90 ₪
בחירת מקומות
 
1 שורה 1 כיסא 1 - 75.00שורה 1 כיסא 2 - 75.00שורה 1 כיסא 3 - 75.00שורה 1 כיסא 4 - 75.00שורה 1 כיסא 5 - 75.00שורה 1 כיסא 6 - 75.00שורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 9 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 22 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 29 - 75.00שורה 1 כיסא 30 - 75.00שורה 1 כיסא 31 - 75.00שורה 1 כיסא 32 - 75.00שורה 1 כיסא 33 - 75.00שורה 1 כיסא 34 - 75.00
2 שורה 2 כיסא 1 - 75.00שורה 2 כיסא 2 - 75.00שורה 2 כיסא 3 - 75.00שורה 2 כיסא 4 - 75.00שורה 2 כיסא 5 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 33 - 75.00שורה 2 כיסא 34 - 75.00שורה 2 כיסא 35 - 75.00שורה 2 כיסא 36 - 75.00שורה 2 כיסא 37 - 75.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 75.00שורה 3 כיסא 2 - 75.00שורה 3 כיסא 3 - 75.00שורה 3 כיסא 4 - 75.00שורה 3 כיסא 5 - 75.00שורה 3 כיסא 6 - 75.00שורה 3 כיסא 7 - 75.00שורה 3 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 9 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 34 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 38 - 75.00שורה 3 כיסא 39 - 75.00שורה 3 כיסא 40 - 75.00שורה 3 כיסא 41 - 75.00שורה 3 כיסא 42 - 75.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 75.00שורה 4 כיסא 2 - 75.00שורה 4 כיסא 3 - 75.00שורה 4 כיסא 4 - 75.00שורה 4 כיסא 5 - 75.00שורה 4 כיסא 6 - 75.00שורה 4 כיסא 7 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 36 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 40 - 75.00שורה 4 כיסא 41 - 75.00שורה 4 כיסא 42 - 75.00שורה 4 כיסא 43 - 75.00שורה 4 כיסא 44 - 75.00שורה 4 כיסא 45 - 75.00שורה 4 כיסא 46 - 75.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 75.00שורה 5 כיסא 2 - 75.00שורה 5 כיסא 3 - 75.00שורה 5 כיסא 4 - 75.00שורה 5 כיסא 5 - 75.00שורה 5 כיסא 6 - 75.00שורה 5 כיסא 7 - 75.00שורה 5 כיסא 8 - 75.00שורה 5 כיסא 9 - 75.00שורה 5 כיסא 10 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 33 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 44 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 45 - 75.00שורה 5 כיסא 46 - 75.00שורה 5 כיסא 47 - 75.00שורה 5 כיסא 48 - 75.00שורה 5 כיסא 49 - 75.00שורה 5 כיסא 50 - 75.00שורה 5 כיסא 51 - 75.00שורה 5 כיסא 52 - 75.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 75.00שורה 6 כיסא 2 - 75.00שורה 6 כיסא 3 - 75.00שורה 6 כיסא 4 - 75.00שורה 6 כיסא 5 - 75.00שורה 6 כיסא 6 - 75.00שורה 6 כיסא 7 - 75.00שורה 6 כיסא 8 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 19 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 41 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 47 - 75.00שורה 6 כיסא 48 - 75.00שורה 6 כיסא 49 - 75.00שורה 6 כיסא 50 - 75.00שורה 6 כיסא 51 - 75.00שורה 6 כיסא 52 - 75.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 75.00שורה 7 כיסא 2 - 75.00שורה 7 כיסא 3 - 75.00שורה 7 כיסא 4 - 75.00שורה 7 כיסא 5 - 75.00שורה 7 כיסא 6 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 19 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 41 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 44 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 45 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 46 - 75.00שורה 7 כיסא 47 - 75.00שורה 7 כיסא 48 - 75.00שורה 7 כיסא 49 - 75.00שורה 7 כיסא 50 - 75.00שורה 7 כיסא 51 - 75.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 75.00שורה 8 כיסא 2 - 75.00שורה 8 כיסא 3 - 75.00שורה 8 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 7 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 41 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 44 - 75.00שורה 8 כיסא 45 - 75.00שורה 8 כיסא 46 - 75.00שורה 8 כיסא 47 - 75.00שורה 8 כיסא 48 - 75.00שורה 8 כיסא 49 - 75.00שורה 8 כיסא 50 - 75.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 75.00שורה 9 כיסא 2 - 75.00שורה 9 כיסא 3 - 75.00שורה 9 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 5 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 37 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 46 - 75.00שורה 9 כיסא 47 - 75.00שורה 9 כיסא 48 - 75.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 75.00שורה 10 כיסא 2 - 75.00שורה 10 כיסא 3 - 75.00שורה 10 כיסא 4 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 42 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 43 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 44 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 45 - 75.00שורה 10 כיסא 46 - 75.00שורה 10 כיסא 47 - 75.00שורה 10 כיסא 48 - 75.00שורה 10 כיסא 49 - 75.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 75.00שורה 11 כיסא 2 - 75.00שורה 11 כיסא 3 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 23 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 42 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 47 - 75.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 28 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 35 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
13 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 29 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
14 שורה 14 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 9 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
15 שורה 15 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 15 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 15 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 15 כיסא 4 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 15 כיסא 9 - 75.00שורה 15 כיסא 10 - 75.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 15 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 15 כיסא 16 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
16 שורה 16 כיסא 1 - 75.00שורה 16 כיסא 2 - 75.00שורה 16 כיסא 3 - 75.00שורה 16 כיסא 4 - 75.00שורה 16 כיסא 5 - 75.00שורה 16 כיסא 6 - 75.00שורה 16 כיסא 7 - 75.00שורה 16 כיסא 8 - 75.00שורה 16 כיסא 9 - 75.00שורה 16 כיסא 10 - 75.00שורה 16 כיסא 11 - 75.00שורה 16 כיסא 12 - 75.00שורה 16 כיסא 13 - 75.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
 
 שם פרטי                    שם משפחה   
 
 טלפון 
-         דואר אלקטרוני 
 
פרטי תשלום
 
מספר תשלומים
מספר כרטיס אשראי
תאריך תפוגה
3-4 ספרות אחרונות בגב הכרטיס