לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

 
פרטים על המנוי
 טרום בכורה בקולנוע - רכישת מנויים
 אתם לפני כולם !
 
 בואו לראות סרטי איכות חדשים ממקומות, תקופות ונושאים שונים לפני כולם!
 כל הקרנה תלווה בהרצאה מפי מיטב המרצים בתחום הקולנוע. יעוץ אמנותי: יהודה סתיו, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות
 
 הסרטים יוקרנו בשעה 20:00 בבית ניר שרייבמן, זכרון יעקב. מועדי ההקרנות:
 6.2.יום ב' | 6.3 יום ב' | 9.5 יום ג' | 5.6 יום ב' 
 
 מחיר מיוחד ( עד ה 30.1.17): ברכישת מנוי הכולל 4 הקרנות ו 4 הרצאות: 240 ש"ח בלבד!  (במקום 300 ש"ח)
 שמות הסרטים יפורסמו באינטרנט ובדף הפייסבוק סמוך להגעתם לארץ. 
 
 בהצגת כרטיס מנוי: קפה ומאפה ב 10 ש"ח בלבד!
 פרטים נוספים במחלקת התרבות: 04-6291837
בחירת מקומות

 
1 שורה 1 כיסא 1 - 240.00שורה 1 כיסא 2 - 240.00שורה 1 כיסא 3 - 240.00שורה 1 כיסא 4 - 240.00שורה 1 כיסא 5 - 240.00שורה 1 כיסא 6 - 240.00שורה 1 כיסא 7 - 240.00שורה 1 כיסא 8 - 240.00שורה 1 כיסא 9 - 240.00שורה 1 כיסא 10 - 240.00שורה 1 כיסא 11 - 240.00שורה 1 כיסא 12 - 240.00שורה 1 כיסא 13 - 240.00שורה 1 כיסא 14 - 240.00שורה 1 כיסא 15 - 240.00שורה 1 כיסא 16 - 240.00
2 שורה 2 כיסא 1 - 240.00שורה 2 כיסא 2 - 240.00שורה 2 כיסא 3 - 240.00שורה 2 כיסא 4 - 240.00שורה 2 כיסא 5 - 240.00שורה 2 כיסא 6 - 240.00שורה 2 כיסא 7 - 240.00שורה 2 כיסא 8 - 240.00שורה 2 כיסא 9 - 240.00שורה 2 כיסא 10 - 240.00שורה 2 כיסא 11 - 240.00שורה 2 כיסא 12 - 240.00שורה 2 כיסא 13 - 240.00שורה 2 כיסא 14 - 240.00שורה 2 כיסא 15 - 240.00שורה 2 כיסא 16 - 240.00שורה 2 כיסא 17 - 240.00שורה 2 כיסא 18 - 240.00שורה 2 כיסא 19 - 240.00שורה 2 כיסא 20 - 240.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 240.00שורה 3 כיסא 2 - 240.00שורה 3 כיסא 3 - 240.00שורה 3 כיסא 4 - 240.00שורה 3 כיסא 5 - 240.00שורה 3 כיסא 6 - 240.00שורה 3 כיסא 7 - 240.00שורה 3 כיסא 8 - 240.00שורה 3 כיסא 9 - 240.00שורה 3 כיסא 10 - 240.00שורה 3 כיסא 11 - 240.00שורה 3 כיסא 12 - 240.00שורה 3 כיסא 13 - 240.00שורה 3 כיסא 14 - 240.00שורה 3 כיסא 15 - 240.00שורה 3 כיסא 16 - 240.00שורה 3 כיסא 17 - 240.00שורה 3 כיסא 18 - 240.00שורה 3 כיסא 19 - 240.00שורה 3 כיסא 20 - 240.00שורה 3 כיסא 21 - 240.00שורה 3 כיסא 22 - 240.00שורה 3 כיסא 23 - 240.00שורה 3 כיסא 24 - 240.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 240.00שורה 4 כיסא 2 - 240.00שורה 4 כיסא 3 - 240.00שורה 4 כיסא 4 - 240.00שורה 4 כיסא 5 - 240.00שורה 4 כיסא 6 - 240.00שורה 4 כיסא 7 - 240.00שורה 4 כיסא 8 - 240.00שורה 4 כיסא 9 - 240.00שורה 4 כיסא 10 - 240.00שורה 4 כיסא 11 - 240.00שורה 4 כיסא 12 - 240.00שורה 4 כיסא 13 - 240.00שורה 4 כיסא 14 - 240.00שורה 4 כיסא 15 - 240.00שורה 4 כיסא 16 - 240.00שורה 4 כיסא 17 - 240.00שורה 4 כיסא 18 - 240.00שורה 4 כיסא 19 - 240.00שורה 4 כיסא 20 - 240.00שורה 4 כיסא 21 - 240.00שורה 4 כיסא 22 - 240.00שורה 4 כיסא 23 - 240.00שורה 4 כיסא 24 - 240.00שורה 4 כיסא 25 - 240.00שורה 4 כיסא 26 - 240.00שורה 4 כיסא 27 - 240.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 240.00שורה 5 כיסא 2 - 240.00שורה 5 כיסא 3 - 240.00שורה 5 כיסא 4 - 240.00שורה 5 כיסא 5 - 240.00שורה 5 כיסא 6 - 240.00שורה 5 כיסא 7 - 240.00שורה 5 כיסא 8 - 240.00שורה 5 כיסא 9 - 240.00שורה 5 כיסא 10 - 240.00שורה 5 כיסא 11 - 240.00שורה 5 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 14 - 240.00שורה 5 כיסא 15 - 240.00שורה 5 כיסא 16 - 240.00שורה 5 כיסא 17 - 240.00שורה 5 כיסא 18 - 240.00שורה 5 כיסא 19 - 240.00שורה 5 כיסא 20 - 240.00שורה 5 כיסא 21 - 240.00שורה 5 כיסא 22 - 240.00שורה 5 כיסא 23 - 240.00שורה 5 כיסא 24 - 240.00שורה 5 כיסא 25 - 240.00שורה 5 כיסא 26 - 240.00שורה 5 כיסא 27 - 240.00שורה 5 כיסא 28 - 240.00שורה 5 כיסא 29 - 240.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 240.00שורה 6 כיסא 2 - 240.00שורה 6 כיסא 3 - 240.00שורה 6 כיסא 4 - 240.00שורה 6 כיסא 5 - 240.00שורה 6 כיסא 6 - 240.00שורה 6 כיסא 7 - 240.00שורה 6 כיסא 8 - 240.00שורה 6 כיסא 9 - 240.00שורה 6 כיסא 10 - 240.00שורה 6 כיסא 11 - 240.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 15 - 240.00שורה 6 כיסא 16 - 240.00שורה 6 כיסא 17 - 240.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 20 - 240.00שורה 6 כיסא 21 - 240.00שורה 6 כיסא 22 - 240.00שורה 6 כיסא 23 - 240.00שורה 6 כיסא 24 - 240.00שורה 6 כיסא 25 - 240.00שורה 6 כיסא 26 - 240.00שורה 6 כיסא 27 - 240.00שורה 6 כיסא 28 - 240.00שורה 6 כיסא 29 - 240.00שורה 6 כיסא 30 - 240.00שורה 6 כיסא 31 - 240.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 240.00שורה 7 כיסא 2 - 240.00שורה 7 כיסא 3 - 240.00שורה 7 כיסא 4 - 240.00שורה 7 כיסא 5 - 240.00שורה 7 כיסא 6 - 240.00שורה 7 כיסא 7 - 240.00שורה 7 כיסא 8 - 240.00שורה 7 כיסא 9 - 240.00שורה 7 כיסא 10 - 240.00שורה 7 כיסא 11 - 240.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 19 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - 240.00שורה 7 כיסא 23 - 240.00שורה 7 כיסא 24 - 240.00שורה 7 כיסא 25 - 240.00שורה 7 כיסא 26 - 240.00שורה 7 כיסא 27 - 240.00שורה 7 כיסא 28 - 240.00שורה 7 כיסא 29 - 240.00שורה 7 כיסא 30 - 240.00שורה 7 כיסא 31 - 240.00שורה 7 כיסא 32 - 240.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 240.00שורה 8 כיסא 2 - 240.00שורה 8 כיסא 3 - 240.00שורה 8 כיסא 4 - 240.00שורה 8 כיסא 5 - 240.00שורה 8 כיסא 6 - 240.00שורה 8 כיסא 7 - 240.00שורה 8 כיסא 8 - 240.00שורה 8 כיסא 9 - 240.00שורה 8 כיסא 10 - 240.00שורה 8 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 19 - 240.00שורה 8 כיסא 20 - 240.00שורה 8 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 23 - 240.00שורה 8 כיסא 24 - 240.00שורה 8 כיסא 25 - 240.00שורה 8 כיסא 26 - 240.00שורה 8 כיסא 27 - 240.00שורה 8 כיסא 28 - 240.00שורה 8 כיסא 29 - 240.00שורה 8 כיסא 30 - 240.00שורה 8 כיסא 31 - 240.00שורה 8 כיסא 32 - 240.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 240.00שורה 9 כיסא 2 - 240.00שורה 9 כיסא 3 - 240.00שורה 9 כיסא 4 - 240.00שורה 9 כיסא 5 - 240.00שורה 9 כיסא 6 - 240.00שורה 9 כיסא 7 - 240.00שורה 9 כיסא 8 - 240.00שורה 9 כיסא 9 - 240.00שורה 9 כיסא 10 - 240.00שורה 9 כיסא 11 - 240.00שורה 9 כיסא 12 - 240.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - 240.00שורה 9 כיסא 23 - 240.00שורה 9 כיסא 24 - 240.00שורה 9 כיסא 25 - 240.00שורה 9 כיסא 26 - 240.00שורה 9 כיסא 27 - 240.00שורה 9 כיסא 28 - 240.00שורה 9 כיסא 29 - 240.00שורה 9 כיסא 30 - 240.00שורה 9 כיסא 31 - 240.00שורה 9 כיסא 32 - 240.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 240.00שורה 10 כיסא 2 - 240.00שורה 10 כיסא 3 - 240.00שורה 10 כיסא 4 - 240.00שורה 10 כיסא 5 - 240.00שורה 10 כיסא 6 - 240.00שורה 10 כיסא 7 - 240.00שורה 10 כיסא 8 - 240.00שורה 10 כיסא 9 - 240.00שורה 10 כיסא 10 - 240.00שורה 10 כיסא 11 - 240.00שורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - 240.00שורה 10 כיסא 21 - 240.00שורה 10 כיסא 22 - 240.00שורה 10 כיסא 23 - 240.00שורה 10 כיסא 24 - 240.00שורה 10 כיסא 25 - 240.00שורה 10 כיסא 26 - 240.00שורה 10 כיסא 27 - 240.00שורה 10 כיסא 28 - 240.00שורה 10 כיסא 29 - 240.00שורה 10 כיסא 30 - 240.00שורה 10 כיסא 31 - 240.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 240.00שורה 11 כיסא 2 - 240.00שורה 11 כיסא 3 - 240.00שורה 11 כיסא 4 - 240.00שורה 11 כיסא 5 - 240.00שורה 11 כיסא 6 - 240.00שורה 11 כיסא 7 - 240.00שורה 11 כיסא 8 - 240.00שורה 11 כיסא 9 - 240.00שורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 13 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - 240.00שורה 11 כיסא 18 - 240.00שורה 11 כיסא 19 - 240.00שורה 11 כיסא 20 - 240.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 24 - 240.00שורה 11 כיסא 25 - 240.00שורה 11 כיסא 26 - 240.00שורה 11 כיסא 27 - 240.00שורה 11 כיסא 28 - 240.00שורה 11 כיסא 29 - 240.00
12 שורה 12 כיסא 1 - 240.00שורה 12 כיסא 2 - 240.00שורה 12 כיסא 3 - 240.00שורה 12 כיסא 4 - 240.00שורה 12 כיסא 5 - 240.00שורה 12 כיסא 6 - 240.00שורה 12 כיסא 7 - 240.00שורה 12 כיסא 8 - 240.00שורה 12 כיסא 9 - 240.00שורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - 240.00שורה 12 כיסא 15 - 240.00שורה 12 כיסא 16 - 240.00שורה 12 כיסא 17 - 240.00שורה 12 כיסא 18 - 240.00שורה 12 כיסא 19 - 240.00שורה 12 כיסא 20 - 240.00שורה 12 כיסא 21 - 240.00שורה 12 כיסא 22 - 240.00שורה 12 כיסא 23 - 240.00שורה 12 כיסא 24 - 240.00שורה 12 כיסא 25 - 240.00
13 מושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 3 - 240.00שורה 13 כיסא 4 - 240.00שורה 13 כיסא 5 - 240.00שורה 13 כיסא 6 - 240.00שורה 13 כיסא 7 - 240.00שורה 13 כיסא 8 - 240.00שורה 13 כיסא 9 - 240.00שורה 13 כיסא 10 - 240.00שורה 13 כיסא 11 - 240.00שורה 13 כיסא 12 - 240.00שורה 13 כיסא 13 - 240.00שורה 13 כיסא 14 - 240.00שורה 13 כיסא 15 - 240.00שורה 13 כיסא 16 - 240.00שורה 13 כיסא 17 - 240.00שורה 13 כיסא 18 - 240.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:

סה"כ: 0.00לידיעתכם, שורה מספר 1 ושורה מספר 2 - אינן מדורגות

פרטי מזמין
  שם פרטי: שם משפחה:
  טלפון: - דוא"ל:
   
    הנני מעוניין/ת להצטרף לרשימת התפוצה של מחלקת התרבות בזכרון יעקב. 
 
 
פרטי תשלום
   
      מספר כרטיס אשראי
      תוקף כרטיס אשראי /
      CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
      ת.ז של בעל הכרטיס