1

שלב 1

2

שלב 2

3

שלב 3

כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016
בהתאם לחוק, חברת הגיחון אמורה לעדכן בלקוחות המוגדרים כמגורים בלבד את מספר הנפשות הצורכות מים בכל נכס, תאריך הלידה וכן את מספרי הזהות שלהם. ללקוחות שאותרו ע"י הגיחון בהתאם לקובץ מרשם האוכלוסין, נתוני מספר הנפשות ומספרי הזהות שלהם יעודכנו על ידי החברה, הודעה תימסר ללקוחות בנפרד. ללקוחות שלא אותרו, אנו נפנה באופן ישיר בבקשה לעדכן את הנתונים לעיל. לקוח שלא יעדכן את מספר הנפשות, תאריכי הלידה ומספרי הזהות, תעמוד הקצבתו לנפשות על 2 בלבד (ההקצבה המינימאלית).
הגיחון פונה אל כל לקוחותיה בקריאה לשיתוף פעולה שהרי עדכון נפשות נכון מבטיח עריכת חשבון מים תקין ומדויק.  לשירותכם טופס לעדכון נפשות באופן מקוון.
  
  מספר חשבון חוזה  *
 
  מספר  לקוח
 
  שם פרטי *
 
  שם  משפחה *
 
  מספר  טלפון *
  -
  מספר  טלפון  נוסף
  -
  כתובת  דוא"ל *
                אני מעוניין/ת לקבל את החשבון באמצעות דואר אלקטרוני
 כתובת יחידת הדיור
  רחוב *  

מספר *   

ישוב *     
 
  מספר הנפשות המתגוררת דרך קבע ביחידת הדיור    להלן פירוט: 
 
שם פרטי
שם משפחה
מס' תעודת זהות
תאריך לידה
הוספת בן משפחה